nieuws

Contract corporaties alleen zonder overdrachtsbelasting

bouwbreed Premium

hilversum – Het afschaffen van de overdrachtsbelasting is onderdeel van de onderhandelingen over het huurbeleid. De heffing op de overdracht van vastgoed blokkeert de herstructurering. Dat zegt voorzitter W. van Leeuwen van Aedes, de vereniging van woningcorporaties in een interview met Cobouw.

Aedes wil het afschaffen van de gewraakte heffing opnemen in de onderhandeling over het huurbeleid met minister Dekker van VROM. “Elke vastgoedtransactie van corporaties, zoals het tijdelijk onderbrengen van bezit bij een wijkontwikkelingsvennootschap, levert de fiscus 6 procent van de waarde op”, aldus Van Leeuwen. Maar andere maatschappelijke ondernemingen, zoals ziekenhuizen, betalen volgens hem geen overdrachtsbelasting. Hij vindt het dan ook onredelijk dat in het Belastingplan 2004 is opgenomen dat corporaties de heffing blijven betalen. Mocht die passage in stand blijven, dan wil Van Leeuwen dat de minister met staatssecretaris Wijn (financiën) de afschaffing van de heffing overeenkomt.

De corporaties zijn door de minister gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid. De Aedes-bestuurder wil met Dekker contracten afsluiten met daarin harde afspraken over productie en huurbeleid. “Prima, maar dan moet de minister wel de voorwaarden scheppen”, zegt Van Leeuwen.

Minister Dekker heeft de afgelopen week een flink aantal plannen de wereld ingestuurd. Zo zei zij op het Aedes-congres dat corporaties zelf in beweging moeten komen, omdat zij anders aanwijzingen gaat geven aan de rijkere om te investeren in projecten van armere. “Een stok voor de deur”, omschrijft de Aedes-voorzitter de uitspraken.

Vermogensovermaat

Vorig jaar tijdens de behandeling van de VROM-begroting vroeg de Tweede Kamer de minister om een stok achter de deur voor het investeren van rijkere corporaties in herstructureringsgebieden, als collega-corporaties geld te weinig hebben. De vermogensovermaat van corporaties bedraagt nu ongeveer 10 miljard euro en volgens recente cijfers van toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting stijgt dat in de periode tot 2011 naar 23 miljard euro. De parlementariërs vonden de bereidheid van de corporaties om te investeren te laag. “Ik heb dat nooit als vrijblijvend gezien. Het staat in de statuten en het BBSH  (Besluit beheer sociale huursector, red.) en daar heb je je aan te houden”, aldus Van Leeuwen. Hij vindt het een goed idee dat Dekker nu de armere corporaties hun uiterste best laat doen om plannen rond te krijgen en aan de andere kant de rijkere instellingen aanspoort meer projecten te financieren.

Van Leeuwen hoopt dat de Tweede Kamer de komende dagen, “openstaat voor het beleid van de minister in zijn volle samenhang”.

Reageer op dit artikel