nieuws

Cao-afspraken op bedrijfstakniveau worden globaler

bouwbreed Premium

gouda – Cao-afspraken op bedrijfstakniveau zullen in de toekomst een globaler karakter hebben. Invulling ervan zal op branche- of zelfs op bedrijfsniveau plaatsvinden.

De splinternieuwe werkgeversonderhandelaar voor de bouw- en uta-cao B. Bolwijn is er zeker van. Arbeidsvoorwaardenvorming heeft de laatste decennia een ontwikkeling doorgemaakt van sterke centralisatie naar een meer gedecentraliseerde invulling. Die trend van toenemende decentralisatie, differentiatie en flexibilisering zal, zo denkt hij, zich verder doorzetten.

“Werkgevers en werknemers hebben behoefte aan meer maatwerk in de regelingen over arbeidsvoorwaarden. Niet alles behoeft meer centraal geregeld te worden. Meer moet worden overgelaten aan sectoren of ondernemingen. En we moeten niet centraal alles tot in details vastleggen en regelen”, aldus Bolwijn.

Dit betekent dat een grotere verantwoordelijkheid voor de arbeidsvoorwaarden wordt neergelegd bij de bedrijven. Voordeel is dat de uitwerking van de globale centrale afspraken beter kan aansluiten bij de bedrijfssituatie en de wensen van werknemers.

Het betekent ook dat er meer vertrouwen moet zijn in het overleg tussen werkgevers en werknemers. In het verleden was het de werkgevers een doorn in het oog dat over afspraken op bedrijfsniveau tussen werkgever en ondernemingsraad van de bouwbonden altijd nog het hele personeel geconsulteerd moest worden.

Reageer op dit artikel