nieuws

Calandtunnel slurpt voor 30 miljoen installatietechniek

bouwbreed Premium

rozenburg – Het wegverkeer aan de zuidflank van de Nieuwe Waterweg snakt naar de ingebruikname van de Calandtunnel. Installateur Imtech legt de laatste hand aan de technische snufjes. Vanwege de ingrijpende aanpassingen aan het wegennet moeten de automobilisten echter nog tot medio 2004 geduld oefenen. Dan pas kunnen ze over de A15 filevrij een duik onder het Calandkanaal nemen.

De aanleg van de tunnel onder het kanaal vernoemd naar de geestelijke vader van de Nieuwe Waterweg, is een gecompliceerde ingreep in het industriële landschap van Europoort. In het hart van de nationale petrochemie moet rekening worden gehouden met kwetsbare ondergrondse leidingstraten. Overwogen is zelfs om in arrenmoede de Brittanniëhaven, waar in hoge frequentie zeeschepen met tienduizend auto�s aanmeren, te verplaatsen naar een geschiktere plek. Omdat op de langere termijn de capaciteit van de huidige hefbrug in de A15 gegarandeerd ontoereikend is, ging in 1999 toch de eerste schop de grond in voor een tunnel waarvan het wegdek op het diepste punt ligt, 26 meter onder Normaal Amsterdams Peil.

De noodzaak om woekerend met de ruimte diep onder een amper tweehonderd meter breed kanaal te duiken, sloot de keuze voor een geboorde tunnel uit. De combinatie van Ballast Nedam, Strukton en Van Oord werkte daarop plannen uit voor een passage met als kern zes af te zinken elementen. Omdat het dok in Barendrecht al in gebruik was voor de tweede Beneluxtunnel, vervaardigden de bouwers de zinkstukken omslachtig slechts twee aan twee op een dok van Verolme in Botlek.

“Alles wat geen beton is, wordt geleverd door Imtech”, glimt projectmanager C. Kunenborg. De installatietechniek vertegenwoordigt een omzet van dertig miljoen euro. Het geld gaat naar diverse divisies van Imtech en ruim twintig onderaannemers. “Van gedwongen winkelnering is bij ons geen sprake. De Imtech-bedrijven moeten met een concurrerende prijs komen, anders gaan we naar een ander”.

Centrale opgave voor Imtech is de anderhalve kilometer lange Calandtunnel zo veilig mogelijk te maken. Hoge prioriteit is gegeven aan verlichting, ventilatie en vluchtwegen. Bijzondere aandacht hebben de continuïteit van de energievoorziening en de controle op de systemen.

Brandblusmiddelen

Dat de kasten met brandblusmiddelen scheef hangen in de betegeling langs de wanden, zal architecten en andere esthetische fatsoensrakkers een doorn in het oog zijn. De veiligheid vraagt echter – ook op een hellend wegvak – waterpas gestelde installaties. Ondergronds is wat Imtech betreft schoonheid voor de kniesoren.

Wie straks in de tunnel gebruikmaakt van de brandblusmiddelen, komt automatisch in beeld van de camera�s. Luidsprekers in de buurt worden geactiveerd om zo nodig aanwijzingen door te geven.

De coördinatie van de veiligheid op de wegen in het havengebied wordt vanaf medio 2005 via glasvezelkabels in handen gelegd van de verkeerscentrale Rhoon. Tot dat tijdstip vindt het toezicht op de Calandpassage plaats vanuit de Botlektunnel.

De verkeersintensiteit in de Calandtunnel wordt gemeten in virtuele lussen, waardoor het wegdek onberoerd kan blijven. Sensoren registreren op basis van diverse parameters de drukte waarna computerprogramma�s de gegevens vertalen in een verkeersbeeld. Individuele snelheden van voertuigen worden niet vastgelegd. Als de verkeersstroom volgend jaar op gang komt, start de opbouw van een databank waaruit met steeds grotere precisie de drukte op de weg wordt gedestilleerd.

Een nieuw snufje in de Calandtunnel is het gebruik van contourenverlichting bij de vluchtdeuren naar de servicetunnel. Bij een grote rookontwikkeling is – zo bleek bij proeven in de Beneluxtunnel – de uitgang een stuk beter te vinden. Bijzonder is ook de vaste voorziening met schuim te kunnen blussen. De brandbluspompen zijn aangesloten op een reservoir waarin onder een druk van tien bar 120.000 liter schoon leidingwater beschikbaar is.

De vluchtdeuren worden in geval van een calamiteit eenzijdig of dubbel vergrendeld. Doel is te voorkomen dat de gestrande automobilisten een kant op rennen van waaruit juist het gevaar komt.

In de tunnel zijn 37 ventilatoren aangebracht. Afhankelijk van het windgedrag buiten, wordt oost- dan wel westwaarts geblazen. De ventilatoren zijn gebouwd om bij brand een uur lang een temperatuur van vierhonderd graden Celsius te kunnen trotseren.

No-breakinstallatie

De Calandtunnel wordt – gekoppeld door een no-breakinstallatie – van energie voorzien door twee voedingen van 23 kilovolt. Aan de west- en oostzijde staan transformatoren van 1600 kilovoltampère. Energieleverancier Eneco schat de kans in dat beide voedingen gelijktijdig uitvallen op eens per dertig jaar. Valt de aanvoer onverhoopt weg dan garanderen accu�s zeven minuten stroom extra. Die tijd moet voldoende zijn om over te schakelen op het noodaggregaat met diesel als brandstof.

Tot de oplevering van de Calandtunnel wordt het verkeer op de A15 dagelijks 22 keer opgehouden om zeeschepen te laten passeren. Gaat de brug weer eens omhoog dan loopt volgens P. Blok van Rijkswaterstaat de wachttijd vlot op tot 25 minuten.

�Alles wat geen beton is, wordt

geleverd door Imtech�

Reageer op dit artikel