nieuws

Britse bouwers steeds meer afhankelijk van de overheid

bouwbreed Premium

londen – Britse bouwers zijn steeds meer afhankelijk van opdrachten uit de overheidshoek. Bij de commerciële en industriële projecten blijft de markt verder verzwakken, terwijl ook bij infrastructuur nu een teruggang wordt gemeld. Toch meldt nog eenderde van de bouwbedrijven een hogere output vergeleken bij het tweede kwartaal, terwijl 13 procent een lagere output registreert.

De aannemers blijven echter optimistisch, 44 procent verwacht dat de output in het vierde kwartaal verder zal toenemen, tegen 5 procent die een daling voorspelt. Het saldo van +39 is het hoogste sinds begin 1999.

Dat blijkt uit de eerste kwartaalenquête �nieuwe stijl� die door de Construction Confederation en de Construction Products Association gezamenlijk is uitgevoerd. Stephen Ratcliffe, directeur van de CC: “De enquête toont weer eens goed aan hoe belangrijk het is dat de overheid blijft investeren in de verbetering van de infrastructuur die het heeft beloofd.”

Fabrikanten van bouwmaterialen denken dat ze de groei van 8 procent van het tweede kwartaal niet kunnen handhaven. Slechts 20 procent van deze bedrijven meldt een omzetgroei van meer dan 5 procent vergeleken bij het derde kwartaal vorig jaar.

Ruim de helft van de materialenfabrikanten heeft te kampen met hogere prijzen voor grondstofffen. De uitvoer van Britse materialen lijkt weinig te profiteren van de duurdere euro tegenover het pond. Van de bedrijven meldt 22 procent een hogere export, maar een even groot aantal meldt dalende exportcijfers. Bovendien is de invoer van bouwmaterialen in de eerste helft van 2003 met 10 procent toegenomen.

Bij de aannemers op hun beurt is de output vanuit de openbare niet-huizen markt met 48 procent toegenomen (kwartaal-op-kwartaal).

Daarnaast is de sector reparaties en onderhoud van woningen met 20 procent gestegen.

De bouwbedrijven constateren verder dat de inflatie in de bouw aan het afzwakken is. Bijna de helft kan hogere aanneemprijzen in de boeken schrijven. Aan de andere kant zijn de lonen in de Britse bouw de laatste twaalf maanden scherp gestegen. Dat komt mede door het voortdurende tekort aan goed-opgeleide medewerkers, aldus de Construction Confederation.

Reageer op dit artikel