nieuws

Bouwteam brengt diensten in Culemborg efficiënt bijeen Kostenbesparing en effectiviteit

bouwbreed

culemborg – Een grote neonhoed op het dak symboliseert de samenwerking van de nieuwe bewoners. Door de synergie levert die ook financiële voordelen op. Door de uiteenlopende partijen die erbij waren betrokken, was de bouw een ingewikkeld project. Het werd in bouwteamverband gerealiseerd. Redelijk vlot en binnen het budget, zegt Roodhorst trots.

Het project van planvorming tot oplevering heeft drie jaar geduurd. “In die tijd moesten de partners bij elkaar worden gebracht, een ontwerp gemaakt, het oude gebouw gesloopt en een bodemsanering uitgevoerd.

Het vroegere gebouw werd gebruikt door gemeentewerken. Oorspronkelijk zat er een meubelfabriek – Gispen – in. Die heeft het terrein ernstig vervuild. “Een deel van de grond viel niet te reinigen en moest worden gestort”, schetst de gemeenteman de ernst van de vervuiling.

“Drie jaar lijkt lang, maar alles bezien is het een heel voortvarend project geweest.”

De keus voor een bouwteam was snel gemaakt. “In de tijd van de planvorming was het hoogconjunctuur. In een bouwteam ben je samen verantwoordelijk voor het proces. Dan weet je ook zeker dat er inderdaad wordt gebouwd.”

Werkgroepen

Aannemer, architect, adviesbureau, de toekomstige gebruikers en de projectleider brachten hun voorstellen in binnen een structuur van werkgroepen met concrete opdrachten. Een strakke planning met heldere afspraken en verantwoordelijkheden voorkwam volgens Roodhorst dat het overleg met de partners zou ontaarden in eindeloos gepalaver.

“In het bouwproces ga je van grof naar fijn, zodat steeds duidelijk is wat op een bepaald moment aan de orde is. Een uitwerking bijvoorbeeld die thuishoort in het ontwerpproces, kan in een ander, later stadium niet ter discussie worden gesteld.” In het begin merkte Roodhorst nog wat aarzeling bij de verschillende partijen. Begrijpelijk, vindt hij, want vertrouwen moet groeien. “Daarom heb ik gezorgd voor maximale transparantie. Door samen naar oplossingen te zoeken, maak je alle betrokkenen medeverantwoordelijk. Daarmee creëer je draagvlak.”

Aan het totale budget mocht niet worden getornd. De bijdrage die de verschillende partijen hierin moesten leveren lag vast volgens een – fictieve – kostenverdeling. Meerwerk, zo was bepaald, moest worden gecompenseerd met minderwerk. “Een voorbeeld van dit laatste is het vierkant maken in plaats van rond van het �synergiegebouw�; het gedeelte met de gemeenschappelijke voorzieningen.

Meerwerk ontstond bijvoorbeeld door de installatie van noodaggregaten. “Die waren we in het bestek vergeten.” Ze bleken voor iedereen nodig, zodat ze uit het gezamenlijke budget konden worden aangeschaft.

Blijkt meerwerk ontstaan door bijkomende eisen van één partij, dan betalen de andere uiteraard niet mee, verklaart de projectleider.

Het broodtrommeltje kan thuisblijven dankzij de synergie die de gezamenlijke nieuwbouw oplevert. Het onder één dak (of hoed, om in de stijl van de neonverlichting op het dak te blijven) brengen van diensten, maakt het inhuren van een professionele cateraar mogelijk. Receptie, vergaderruimte en sanitaire voorzieningen worden ook gedeeld. Voor de vrijwillige brandweer is een sfeervolle eigen ruimte met tap beschikbaar.

Culemborg bijt met de vergaande integratie van “diensten voor hulp en veiligheid” landelijk het spits af. De eerste plannen dateren al van voor de Enschedese vuurwerkramp, legt de projectleider uit. Culemborg kreeg vierenhalf jaar geleden een nieuw gemeentehuis, waarmee een eind kwam aan de versnippering van afdelingen over de stad. Gemeentewerken zat in zijn geheel in de oude Gispen-fabriek. Na de verhuizing naar het nieuwe stadskantoor bleef alleen de afdeling beheer (de buitendienst) daar achter.

“We wilden voor deze afdeling eveneens wat goeds realiseren”, aldus Roodhorst. “De brandweer zat op dat moment eveneens op een gebrekkige locatie en was op zoek naar iets nieuws. Ook de politie was juist aan het uitkijken naar een andere stek.”

Zo ontstond de gelegenheid, die mooi aansloot bij de plots actuele roep om intensievere samenwerking. De ambulancedienst wilde aanvankelijk niet instappen maar deed dat later alsnog. “De planvorming was toen al rond, we hebben het gebouw alleen wat opgerekt.” Een extra uitrijplaats en wat extra kantooroppervlak bleken makkelijk te realiseren.

Politie, brandweer, ambulance en de afdeling beheer van gemeentewerken zijn in Culemborg samengebracht onder één dak. Foto: Ton Borsboom

Projectgegevens:

Opdrachtgevers: gemeente Culemborg en politie Gelderland Zuid

Aannemer: WBC (Winterswijkse Bouw Combinatie)

Architect: Jan Bonnemayer

Adviesbureau: Haskoning

Projectkosten: 9,5 mln euro,

waarvan 1 mln voor sanering

Reageer op dit artikel