nieuws

Bouwstop op Vlaamse gronden met wateroverlast

bouwbreed Premium

brussel – In Vlaanderen is gisteren een bouwstop van kracht geworden op gronden die in het verleden geregeld last hadden van overstromingen of andere wateroverlast. De (groene) minister van landbouw en milieu, Ludo Sannen, heeft daartoe een zogeheten “watertoets” ingevoerd die het mogelijk maakt een bouwvergunning te weigeren als het gevaar voor overstromingen te groot is.

Het zijn in de eerste plaats de gemeenten die moeten onderzoeken of de plaats waar iemand (een particulier of bouwpromotor) wil bouwen, daarvoor wel geschikt is. Is dat niet zo, dan zal een bouwvergunning in principe worden geweigerd. Toch biedt de nieuwe regelgeving nog een achterpoortje: de overheid kan toch een bouwvergunning toestaan op voorwaarde dat er bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen. Een daarvan is de aanleg van een dam rond het te bouwen huis. Andere maatregelen zijn de installatie van een gescheiden afvoer van regen- en afvalwater of de bouw van waterputten zodat de rivieren, beken en sloten in de buurt overtollig water kunnen blijven verwerken.

Volgens minister Sannen is het onjuist de maatregel te betitelen als een �nieuwe pesterij door de groenen�. Volgens hem is het enige doel de mensen te beschermen tegen overstromingsgevaar. Sannen: “De watertoets moet ervoor zorgen dat de mensen geen dure woning kopen op een plaats waar ze bijna zeker ooit wateroverlast zullen ondervinden.” De minister zegt vooral te willen verhinderen dat bouwpromotoren nog langer woningen verkopen waarvan de bewoners en ook de overheid later moeten opdraaien voor de kosten van de overstromingen.

Reageer op dit artikel