nieuws

Bouw Maasvlakte-II in 2006 van start

bouwbreed

rotterdam – De gemeente Rotterdam denkt al in 2006 aan de slag te kunnen met de aanleg van de Tweede Maasvlakte. De gemeente en het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) wachten alleen nog op de zekerheid dat de rijksoverheid zich garant stelt voor de rentelasten en voor de financiering van de zeewering.

“We gaan ervan uit dat we er nog dit jaar uit zijn. Gezien de signalen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat alen Economische Zaken”, aldus een woordvoerder van het gemeentebestuur. De ministerraad neemt begin december een besluit.

Het is de bedoeling dat het GHR geld leent op de kapitaalmarkt voor het totale financieringsbedrag van 2,3 miljard euro. De lening wordt uitgesmeerd over twintig jaar, het Rijk betaalt de rente. De kosten van de zeewering – naar schatting 600 miljoen euro – financiert de gemeente voor. Uiteindelijk worden die vergoed door het Rijk. Er is nog een mogelijkheid dat het Rijk een belang neemt in het GHR. Dat is per 1 januari 2004 zelfstandig, met als enige aandeelhouder de gemeente Rotterdam.

In vergelijking met dertig jaar geleden, toen het Rijk maar liefst tweederde van de aanleg van de Eerste Maasvlakte betaalde, wacht Rotterdam een forse aderlating. “Maar het is flauwekul om te zeggen dat ons het vel over de neus wordt getrokken. Dit is realistisch gezien de financiële positie van het Rijk”, aldus de woordvoerder. “Het feit dat wij dit zelf willen, getuigt van ons vertrouwen dat dit een rendabele investering is.”

Rotterdam heeft becijferd dat de Tweede Maasvlakte 23 miljard euro op jaar basis oplevert. Daarvan komt 15 miljard terecht buiten de eigen regio. Het CPB bekijkt nog of die berekeningen juist zijn.

Rotterdam wil dat de zeewering voor de hele Tweede Maasvlakte in een keer wordt aangelegd. Aanleg van de terreinen daarbinnen gaat in twee fases. In eerste instantie wordt 700 hectare havengebied aangelegd. De overige 300 hectare volgt in een later stadium.

Eerste stap is het verleggen en verbreden van de Yangtzéhaven ten behoeve van een toegang tot de Tweede Maasvlakte. Die krijgt uit kostenoverwegingen geen directe toegang vanaf zee. Aan de noordzijde van de Yangtzéhaven moet een nieuwe containerterminal verrijzen van rederij P&O Nedlloyd en stuwadoor ECT. Het plan is, dat die later in westelijke richting wordt doorgetrokken tot op de Tweede Maasvlakte. Mits alle procedures tijdig kunnen worden doorlopen kan de bouw in 2006 beginnen.

Reageer op dit artikel