nieuws

Bezuinigingen funest voor isolatiesector

bouwbreed Premium

apeldoorn – Werkloosheid, kapitaalvernietiging, het wegvloeien van expertise en schade aan het milieu. Dat zijn volgens de na-isolatiesector de gevolgen van forse bezuinigingen op de Energiepremieregeling(EPR).

“We begrijpen niet waar de regering mee bezig is”, zegt A. Rouwenhorst bestuurslid van de Vereniging van Erkende Na-isolatiebedrijven Nederland (Venin). “Vanaf de jaren negentig heeft onze branche geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering. Er zijn nieuwe producten ontwikkeld, het machinepark is verbeterd en we hebben ons personeel optimaal geschoold. Het imago van onze bedrijfstak is daardoor sterk verbeterd. Nu wordt dat allemaal in één keer ongedaan gemaakt. Want als drastisch wordt gekort op de Engergiepremieregeling, ontbreekt voor particuleren de noodzakelijke prikkel om hun huis te laten isoleren.”

De Venin vreest dat vooral kleinere bedrijven te lijden hebben onder de bezuinigingsmaatregel. “In die hoek verwachten we meer dan duizend gedwongen ontslagen”, zegt H. Cornelissen, net als Rouwenhorst bestuurslid van de Venin. Ook de grote ondernemers zullen de gevolgen merken. Hoewel de klap daar minder hard aankomt omdat zij zich minder richten op de particuliere markt. “Woningcorporaties en beleggingsmaatschappijen nemen isolatie gewoon mee in hun renovatieprogramma�s”, zegt Rouwenhorst. “En dat verkleint de gevolgen voor de grote bedrijven.”

Het afschaffen van de Energiepremieregeling leidt niet alleen tot problemen op korte termijn. Over twee jaar worden Europese wetten van kracht voor woningisolatie.

De knowhow die nu over boord wordt gezet is dan weer keihard nodig, stelt de Venin. “Vanaf 2006 zullen we dus de kennis die de regering nu weggooit weer nodig hebben. Anders gezegd, dan zijn we weer terug bij af en moeten we alles weer overnieuw opbouwen. Een proces van jaren”, aldus Rouwenhorst.

De Venin-bestuursleden hekelen verder de gevolgen voor de leefomgeving. “De regering heeft alleen oog voor innovatie. Dat isolatie goed is voor het milieu lijkt ze niet te interesseren.”

Contacten daarover met parlementariërs verliepen curieus. Cornelissen: “We hebben een gesprek gehad met mensen uit de CDA-fractie. Die onderschreven onze conclusies volkomen. Ze zeiden er echter bij dat ze uit angst voor minister Zalm niet zouden pleiten voor handhaving van de EPR.”

Een vergelijkbare reactie kwam van D66. “En de VVD wilde helemaal niet met ons praten. Ze hadden geen tijd. De gang van zaken baart ons heel veel zorgen.”

Woningbezitters die maatregelen nemen om hun woning te isoleren, konden tot 16 oktober subsidie krijgen via de EPR. Na die datum is de bijdrage wegbezuinigd. Wel blijft het in beperkte mate mogelijk om subsidie aan te vragen voor adviezen voor woningisolatie.

Reageer op dit artikel