nieuws

Bewust bouwen in een grote stad

bouwbreed Premium

Bij ieder project, zeker als het wordt ontwikkeld in een druk bevolkte omgeving binnen een grote stad, komt het nodige kijken. Doorgaans is er gedurende de aanloop tot dergelijke werkzaamheden sprake van een aantal juridische stellingnamen. Betrokken partijen dienen zich daar in ieder geval bewust van te zijn. Betrokkenen vrezen veelal dat hun panden, al […]

Bij ieder project, zeker als het wordt ontwikkeld in een druk bevolkte omgeving binnen een grote stad, komt het nodige kijken. Doorgaans is er gedurende de aanloop tot dergelijke werkzaamheden sprake van een aantal juridische stellingnamen. Betrokken partijen dienen zich daar in ieder geval bewust van te zijn.

Betrokkenen vrezen veelal dat hun panden, al dan niet in eigendom of gehuurd, zullen worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden op naburige percelen. Het kan in geval van ingewikkelde en uitvoerige projecten waaronder verbouwingen c.q. renovaties geen kwaad om op kosten van de ontwikkelaar, en daarmee dus opdrachtgever, de staat van de belendende panden op te laten nemen. Dat houdt in dat er foto�s worden gemaakt van de staat van het pand, waaronder van de mogelijk reeds bestaande scheurvorming. Dit alles, alsmede overige van belang zijnde feiten, worden vastgelegd in een rapport. Dit om aan te geven wat de toestand van het pand is voorafgaand aan de werkzaamheden.

Indien blijkt dat zich nadien wezenlijke wijzigingen in die toestand van dat pand hebben voorgedaan, is het aannemelijk dat die wijzigingen het gevolg zijn geweest van de bouwwerkzaamheden. Afgaande op de vastgelegde staat van het pand bij vooropname, kan dat een te verzekeren risico worden en aldus worden ondergebracht.

Blijft een dergelijk rapport van vooropname uit, kan de buurman nadien van alles vorderen. De aannemer staat dan op achterstand, hij zal immers moeten aantonen dat het pand voordien reeds over die schade beschikte. Als de buurman goed wordt geadviseerd, zal hij op zijn beurt aan de bouwondernemer, zoals ook aan de ontwikkelaar c.q. opdrachtgever een bouwexploit laten uitbrengen. De deurwaarder komt dan een proces-verbaal uitreiken waarin de buurman stelt dat zijn pand in prima staat verkeert. Blijkt er na aanvang van de bouwwerkzaamheden schade, moet dat het gevolg worden geacht van de bouwwerkzaamheden. Het is dus zaak die onzekerheid te voorkomen en u goed te laten raden bij bouwen in de binnenstad.

Bouwverordening

Dat geldt ook voor de overlast die algemener wordt verspreid, zoals geluid- en stankhinder bij ingrijpende werkzaamheden zoals heien. Het betreft dan immers werkzaamheden waarvan mensen in de wijde omtrek last kunnen hebben. Werkzaamheden zoals het intrillen van damwanden kan veel stank- en geluidsoverlast met zich brengen.

Regelmatig proberen omwonenden dan ook de duur en de uitvoering van dat soort werkzaamheden aan banden te leggen. Zij vinden daarbij steun in de Bouwverordening. Zo biedt bijvoorbeeld artikel 4.10 van de Amsterdamse bouwverordening aan het college van burgemeester en wethouders mogelijkheden om het gebruik van werktuigen die schade en ernstige hinder voor de omgeving veroorzaken te verbieden, dan wel een bepaald gebruik van een bepaald werktuig voor te schrijven. Oplettende bezwaarmakers zullen zich bij werkzaamheden in de buurt op deze bepalingen willen beroepen alsmede ook op de bepaling dat het bouwterrein deugdelijk moet worden afgescheiden.

Niet nakoming van deze verplichtingen kan dus tot ingrijpen door de dienst Milieu en Bouwtoezicht leiden, met mogelijke vertraging van de werkzaamheden van dien. Nog los van het verhaal van de schade door de betrokkenen, veroorzaakt door deze werkzaamheden.

Chantalle van Goethem

Vastgoedadvocaat in Amsterdam

(vangoethem@vrisekoopmajoor.nl)

Reageer op dit artikel