nieuws

Bewoners misbruikten procesrecht

bouwbreed Premium

utrecht – Projectontwikkelaar Elmers uit Diemen heeft bewoners van de Utrechtse Vogelbuurt aansprakelijk gesteld voor de vertraging die de bouw van een appartementencomplex in de wijk heeft opgelopen. Advocaat mr. R. Izenboud verwijt de bewoners namens Elmers misbruik van procesrecht. De bewoners wijzen die claim af.

De omwonenden van het nieuw te bouwen complex hebben bezwaar tegen de komst van de vier appartementen op de plek waar tot voor kort de parkeergarage Vogel stond. Zij achten zich wegens de hoogte van de nieuwbouw aangetast in hun privacy.

Hangende alle procedures had Elmers echter schorsende werking verkregen waardoor hij al mocht beginnen met de uitvoering van de plannen. Dit veranderde toen de bewoners de sloop van de oude parkeergarage Vogel aanvochten.

Bij de gemeente werd in juli een verzoek ingediend het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsten, met als gevolg dat de sloop werd stilgelegd.

Pas toen de gemeente het verzoek in september afwees, kon Elmers de sloop hervatten, aldus Izeboud. Hoe groot de schade is die Elmers door de maandenlange vertraging heeft opgelopen is nog niet berekend. “we wachten nu eerst alle andere procedures af, dan bekijken we of we met een schadeclaim komen en hoe hoog die zal zijn”, aldus de advocaat van Elmers.

Het is volgens hem weliswaar ongebruikelijk om bewoners aansprakelijk te stellen, maar niet uniek: “Ik heb een aantal zaken gevonden waarin het eerder is gedaan. Het misbruik van procesrecht is tenminste eenmaal eerder door de rechter toegewezen.”

De omwonenden deden de aansprakelijkheidsstelling in de pers af als intimidatie en kondigden aan de bouw met alle beschikbare middelen aan te blijven vechten.

De kans dat de bouw nog nieuwe vertraging oploopt is volgens Izeboud niet groot. “De schorsende werking geldt voor alle procedures die nu nog lopen. Hooguit kunnen de bewoners bezwaar aantekenen tegen de beslissing van de gemeente om de parkeergarage niet als monument aan te wijzen. Dan zou misschien de bouw opnieuw stilvallen. Dat zou echter zinloos zijn, want het gebouw ligt inmiddels al tegen de vlakte.”

Reageer op dit artikel