nieuws

Arboregels veel te streng

bouwbreed Premium

den haag – Nederland stelt strengere eisen dan de Europese richtlijnen over arbeidsomstandigheden vragen. De huidige eisen kosten te veel waardoor de concurrentiepositie van Nederland verder wordt verzwakt. Daar moet snel een einde aan worden gemaakt, vindt VNO-NCW.

De arbowetgeving moet in beginsel alleen nog maar op Europees niveau worden vastgesteld en vervolgens één op één in de nationale wetgeving worden geïmplementeerd. Zeker nu bedrijven in toenemende mate vestigingen in andere Europese landen hebben, is niet uit te leggen dat de regels zo verschillend zijn, meent de werkgeversorganisatie.

Bijkomend probleem is dat regelgeving hoe langer hoe meer een vestigingsfactor voor bedrijven wordt. De arboregels in Nederland dragen bepaald niet bij tot het lokken van bedrijven.

Voorbeelden

In de nota �Deregulering en vereenvoudiging van arboregelgeving� haalt VNO-NCW tal van voorbeelden aan waar Nederland is doorgeschoten in de arboregels. Volgens voorzitter J. Schraven is dit gedeeltelijk te verklaren uit de geschiedenis. Toen er nog geen Europese arbo-regels waren, stelde nationale overheden zelf eisen ter bescherming van werknemers. In de meeste Europese landen zijn na het verschijnen van de arbo-richtlijnen de de eigen regels aangepast aan de Europese. Zo niet in Nederland, hier zijn de Europese regels naast de bestaande gekomen.

Het standpunt van VNO-NCW daarover is heel simpel. “De Nederlandse overheid moet verantwoorden waarom de Nederlandse beroepsbevolking kwetsbaarder is dan die in de rest van Europa”, heet het. Die uitleg is in ieder geval nodig wanneer strengere eisen dan de Europese worden ingevoerd.

Een voorbeeld van strengere eisen in Nederland is valgevaar. In de Europese regels moeten maatregelen tegen valgevaar worden genomen bij een werkhoogte van meer dan 3 meter. In Nederland is dat 2,5 meter. De werkgevers willen van dat verschil af.

Ook de manier waarop tillen is geregeld, vindt geen genade. In de EU-richtlijn over handmatig tillen met gevaar voor rugletsel zijn kwalitatieve eisen gesteld, maar geen tilgewichten en zijn bovendien voldoende mogelijkheden om zorg op maat te bieden. De Nederlandse overheid heeft echter extreem scherpe eisen gesteld waarbij aangesloten is bij Amerikaanse normen.

De toepassing van de tilgewichten, zo meent VNO-NCW, en de formule leidt tot praktisch, technisch, operationeel en economisch onhaalbare eisen. In een groot aantal bedrijfstakken kan domweg niet aan de wetgeving worden voldaan.

Daarnaast wil de werkgeversorganisatie meer realisme bij de uitvoering. Zo is er onvoldoende duidelijkheid over de regels en de gehanteerde normen over bijvoorbeeld kwaliteit en inhoud van arbobeleid en de risicoinventarisatie en -evaluatie aan de hand waarvan boetes worden opgelegd. De Arbeidsinspectie heeft bovendien geen vrijheid om af te zien van de bestuurlijke boete als er sprake is van verschonende omstandigheden. Ook zijn de boetes te hoog voor het midden- en kleinbedrijf.

Reageer op dit artikel