nieuws

Arbitrageraad ondeskundig in fraude

bouwbreed Premium

den haag – De honderden ingediende bouwfraudeclaims moeten door de civiele rechter worden afgewikkeld en niet door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Dat zegt advocaat E. van Bladel, kenner van de arbitrageraad.

Van Bladel, die vorig jaar promoveerde op een proefschrift over de Raad van Arbitrage, betwijfelt of de arbiters voldoende deskundig zijn inzake bouwfraude. “Als het om bouwtechnische zaken gaat, is de Raad van Arbitrage goed”, aldus Van Bladel. “Maar wat is er zo bouwtechnisch aan bouwfraude? Voor zover ik kan overzien, zijn het pure fraudezaken. Die kun je beter afdoen bij de civiele rechter.”

Bij de Raad van Arbitrage zijn door opdrachtgevers elfhonderd bouwfraude-claims ingediend. Het geschilleninstituut heeft inmiddels vierhonderd zaken in behandeling genomen. Van Bladel zegt “zeer benieuwd” te zijn welke arbiters straks worden aangesteld. “Worden de zaken verdeeld over de tachtig arbiters? Of krijgt een paar arbiters alle zaken? In het eerste geval krijg je zeker te maken met arbiters die totaal niet capabel zijn om bouwfraude-claims te behandelen.”

Onafhankelijkheid

Een ander argument om de Raad van Arbitrage te passeren, is de twijfel die bestaat over de onafhankelijkheid van het instituut. “In de raad hebben ook aannemers zitting”, aldus Van Bladel. “Dat is een van de redenen waarom het instituut ter discussie is komen te staan, vooral bij opdrachtgevers. Daarom is het juist zo interessant welke arbiters worden aangesteld voor de bouwfraudeclaims. Aannemers? Juristen?”

Vorige week lieten enkele advocaten van bouwbedrijven in Cobouw weten bewust te kiezen voor de arbitrageraad, omdat de zaken daar sneller op zitting komen. Juristen hopen zo opdrachtgevers die hun vorderingen nog niet rond hebben in tijdnood te brengen. Van Bladel noemt dat evenwel “een tactiek van niets”. Volgens de arbitragekenner kunnen opdrachtgevers gemakkelijk de zaken bij de raad intrekken en vervolgens aanbrengen bij de civiele rechter.

Van Bladel: “Bovendien is het maar de vraag of het bij de arbitrageraad allemaal zoveel sneller gaat. Ik wacht bijvoorbeeld al bijna vier maanden op alleen nog maar de aanstelling van een arbiter. Dan is de zaak inhoudelijk nog niet eens begonnen. Dat duurt nog weer een poos.”

Van Bladel wijst er op dat de arbitrageraad naast de vierhonderd bouwfraude-claims ook de �normale� geschillen te behandelen heeft, zo�n achthonderd per jaar. “Het zou echt schandalig zijn als de bouwfraudeclaims voorrang krijgen omdat de aannemers haast willen maken. Anderen mogen niet de dupe worden van de bouwfraude.”

Reageer op dit artikel