nieuws

Almelo geeft particuliere bouwers 37.000 euro terug

bouwbreed Premium

almelo – Het lijkt op het eerste oog een beetje vreemd, maar de gemeente Almelo geeft circa twintig particuliere bouwers in de dubo-wijk Nijrees geld terug. In totaal retourneert de gemeente 37.000 euro aan de kaveleigenaren.

Het gaat om waarborgsommen die in koopcontracten stonden voor de aankoop van een kavel. Daardoor verplichtten de kopers zich tot het bouwen van een energiezuinige woning. De gemeente Almelo stelde een basispakket duurzaam bouwen vast in samenwerking met bouwbedrijven, woningstichting en energieleverancier Cogas. Daarin werden strengere normen gehanteerd dan landelijk was voorgeschreven. Zo moest de energieprestatiecoëfficiënt van een woning 0,9 bedragen; meer dan de toentertijd voorgeschreven 1,0. Bij aankoop van een kavel moest de koper een waarborgsom, variërend van 2268 tot 4537 euro, betalen. Als later bij controle van de woning bleek dat de norm niet was gehaald, kreeg de eigenaar zijn borgsom niet terug. Een van de kaveleigenaren, die niet aan de eisen voldeed, vroeg de gemeente om restitutie van de waarborgsom. De stadsadvocaat stelde de klager in het gelijk. Volgens de advocaat mag de gemeente bij wet niet zo�n dergelijke voorwaarde opleggen. De overheid schikte zich hierin en heeft de waarborgsommen terugbetaald.

In plaats daarvan wil de gemeente particuliere woningbouwers in Almelo financieel belonen voor de bouw van een duurzame woning. De vergoedingen lopen op naarmate het pakket aan dubo-maatregelen groter wordt.

Reageer op dit artikel