nieuws

Werkgever meer bezig met arbo

bouwbreed

den haag ­ Werkgevers moeten zelf kunnen kiezen of en hoe zij arbobeleid laten uitvoeren door een arbodienst. Dit brengen de werkgevers naar voren in hun inbreng in het nog te maken SER­advies over arbodienstverlening. Op de achtergrond speelt een recente uitspraak van het Europese Hof mee.

Het hof sprak uit dat de Nederlandse Arbowet niet voldoet aan de Europese kaderrichtlijn Veiligheid en gezondheid op het werk. Volgens die richtlijn moeten werkgevers in eerste instantie zelf de kennis op het gebied an arbo­dienstverling in huis hebben of halen. Als dat niet mogelijk is dan mag een externe worden ingehuurd. Dit geldt overigens alleen voor het preventiebeleid. Het verzuimbeleid mag wel bij een externe deskundige dienst worden neergelegd.

Daar zit �m dan meteen een probleem. Uit recent onderzoek van het EIB in opdracht van de stichting Arbouw blijkt dat werknemers en werkgevers in de bouw niet zo te spreken zijn over het verzuimbeleid. Volgens de arbodiensten zelf komt dat door een gebrek aan capaciteit. Vooral het aantal bedrijfsartsen is te laag.

In een adviesaanvraag over dit onderwerp gaat het kabinet ervan uit dat die uitspraak van het hof ook in de Arbowet zal worden opgenomen. Verder denkt het kabinet aan het laten uitvoeren van arbodienstverlening ook door anderen dan arbodiensten, bijvoorbeeld branche­organisaties. Aan het laten vallen van arbodiensten voor het preventiebeleid, wordt niet gedacht.

In hun eerste reacties op de adviesaanvraag heeft VNO­NCW, daarin volop gesteund door het Verbond van Verzekeraars, laten weten die stap wel te willen zetten. De verplichte aansluiting bij een arbodienst moet domweg vervallen, zo vinden de werkgevers. In plaats daarvan denken zij eventueel aan invoering van een vrijwillige certificering of keurmerk bij bedrijven zelf.

Binnen werknemerskringen is er sprake van een dilemma. Het vertrouwen in de arbozorg die werkgevers zelf zouden moeten leveren, is niet al te hoog. Dit ondanks de Wet verbetering poortwachter, die allerlei verplichtingen bij werkgever én werknemer legt waar het gaat om reïntegratie van zieke werknemers. Voldoen zij daar niet aan, dan kost dat domweg geld.

Aan de andere kant zien ook de bonden wel in dat het huidige systeem van arbozorg niet optimaal functioneert. Alleen moet je oude schoenen, ook al knellen ze wat, weggooien voordat je weet of nieuwe schoenen beter zijn, vragen zij zich af.

Reageer op dit artikel