nieuws

Wegenbouwers rekenen op wintersouplesse

bouwbreed

gouda – Het Grond-, Water- en Wegenbouw Overleg en brancheorganisatie Vianed zijn uiterst in hun nopjes met de brief waarin minister De Geus (sociale zaken) oproept werkzaamheden beter te spreiden.

Het schrijven is een reactie op de talrijke acties ten behoeve van continuïteit in de winterperiode.

“De oproep zal zeker helpen in de campagne van werkgevers en werknemers om de continuïteit in de opdrachtenstroom te bevorderen”, aldus woordvoerder H. Dragt. Vianed en GWWO zien de oplossing vooral in het toestaan van flexibele uitvoeringstermijnen.

“De standaardbepalingen over flexibele termijnen hebben recent de instemming gekregen van de raad voor de regelgeving van CROW”, constateert Dragt. “Als opdrachtgevers deze massaal gaan opnemen in hun besteksteksten, kan de sector zelf voor een belangrijk deel het probleem gaan oplossen. Dan en een groot deel van de kou uit de lucht wat betreft de problematiek van de winter-ww.”

De Geus erkent dat het Rijk als opdrachtgever een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om de discontinuïteit in het ver-strekken van orders terug te dringen.

Reageer op dit artikel