nieuws

VROM moet duidelijk zijn over export bouwafval

bouwbreed

weert ­ Het ministerie van VROM moet de export van bouw­ en sloopafval voorzien van eenduidige eisen. Dat zegt J. Put van Enviro Challenge, naar aanleiding van een uitspraak van Raad van State. Daarin werd bepaald dat de Weertse transporteur Kirkels alsnog 5000 ton afval naar Duitsland mag brengen.

De bewuste tonnen bouw­ en sloopafval zijn inmiddels niet meer op het terrein van het bedrijf, maar voor een deel onder een nieuwe vergunning geëxporteerd en deels in Nederland verwerkt.

Put is de adviseur van transportbedrijf Harry Kirkels. De vergunning waar de zaak bij de Raad van State tegen het ministerie over handelde, stamt uit 2001. De vracht bouw­ en sloopafval van 5000 ton zou naar de Duitse partner en toenmalig mede­eigenaar Borchers Kreislaufwirtschaft GmbH in Duitsland worden vervoerd. Het ministerie maakte bezwaar tegen het transport, omdat de lading niet homogeen zou zijn. “Een rare eis, want bouw­ en sloopafval is altijd heterogeen. Het hangt er maar net van af wat is gesloopt”, aldus Put. De weigering van het ministerie om de vergunning te verlenen was des te vreemder omdat volgens Put identieke exemplaren eerder gewoon waren verleend.

PvdA­Kamerlid Samsom viel afgelopen zomer tijdens zijn bezoeken aan afvalverwerkers in Duitsland precies over dit punt, omdat de samenstelling in alle vrachtwagens precies hetzelfde zou moeten zijn.

Hij zei daar te hebben gezien dat aangevoerd afval voor verdere sortering en verwerking vaak toch op de stort verdween. Put gelooft niet dat zijn cliënt Kirkels tot de frauderende exporteurs behoort, maar dat alleen de restfractie wordt gestort.

Put denkt dat het beter is om de export voor een goede verwerking ­ bijvoorbeeld tot brandstofkorrels ­ over te laten aan de markt. De overheid moet volgens de adviseur heldere regels stellen die maar op één manier kunnen worden uitgelegd. De overheid moet zich wel met de export blijven bemoeien. “Anders breng je onnodige schade toe aan bouwbedrijven die het toch al moeilijk hebben”, aldus Put, die zich gesterkt ziet door de uitspraak van de Raad van State.

Reageer op dit artikel