nieuws

Vervolgopleiding bouw minder in trek

bouwbreed Premium

den haag – De doorstroom binnen het beroepsonderwijs stagneert. Steeds minder jongeren kiezen na het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs een vervolgopleiding. Dat blijkt uit het rapport Effectief Investeren in Onderwijs en Onderzoek van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO).

De bouw, de schildersbedrijfstak en de sectoren installatietechniek en infra behoren tot de bedrijfstakken die worden getroffen door gebrek aan interesse voor een vervolgopleiding. Momenteel heeft het grootste deel van de beroepsbevolking, 64 procent, een opleiding op maximaal het niveau van middelbaar beroepsonderwijs. Binnen deze groep zijn er steeds meer die het maximum opleidingsniveau niet halen. En daardoor dreigen problemen te ontstaan. Zo kampt de bouw nu al met een tekort aan middenkader. Een mankement dat zich bij ongewijzigd beleid verder zal uitbreiden.

Het SBO signaleert echter dat de 700 miljoen euro die het kabinet wil investeren in onderwijs niet genoeg is. “Het bedrag staat nauwelijks in verhouding tot de opgave”, aldus het rapport Effectief Investeren in Onderwijs en Onderzoek. “Zelfs wanneer het bureaucratisch weglekken tot het uiterste beperkt blijft en in een aantal gevallen een multiplier effect is te bewerkstellingen, komt er geen einde aan de onderfinanciering van het Nederlandse onderwijs.”

De organisatie verwacht dat het probleem deels kan worden ondervangen door geld te steken in het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, een probleem dat onder meer in de bouwnijverheid en verwante sectoren speelt.

Een van de maatregelen die worden genomen om de smeulende interesse in techniek aan te wakkeren, is het geven van technieklessen binnen het basisonderwijs. De komende zes jaar moeten op 2500 scholen technische vakken deel uitmaken van het lesprogramma. Dat hebben onderwijsminister Van der Hoeven en een aantal technische bedrijfstakken met elkaar afgesproken. Het streven is dat nog eens 1500 scholen de komende jaren beginnen met het aanbieden van technisch onderwijs, maakten het ministerie en Axis, een onderwijsplatform voor natuur en techniek, gisteren bekend. Wie dit betaalt en hoe het wordt uitgevoerd moet worden is nog niet bekend, daarover praten de minister en het bedrijfsleven, onder meer bouw, metaal en de installatiebranche, komend voorjaar verder. Drie jaar geleden maakten de partijen de eerste afspraken om technische vakken in het basisonderwijs op te nemen. Op 250 scholen is dit nu het geval, twaalf Pabo�s geven inmiddels technieklessen en sinds dit jaar is het vak onderdeel van de Cito-eindtoets.

De gww-sector richt zich al langer op het basisonderwijs. Een vast onderdeel van de Go-Infracampagne, die jongeren attendeert op de beroepsmogelijkheden in de gww-sector, is het geven van voorlichting aan jonge leerlingen.

Reageer op dit artikel