nieuws

Verf stuk duurder door Europese regels

bouwbreed

leiden ­ Verf wordt mogelijk een stuk duurder door de invoering van nieuwe Europese regelgeving. Dat verwacht de Vereniging van Verf­ en Drukinktfabrikanten (VVVF). De brancheorganisatie vreest dat de grondstoffenleveranciers van de industrie worden gedwongen hoge kosten te maken voor registratie van hun producten.

De dure goedkeuring door de Europese bureaucratie, die naar verwachting door de leverancier van de grondstof wordt doorberekend aan de verffabrikant, levert niet alleen hogere kosten op.

De VVVF vreest ook dat verfsoorten waarin zeldzame stoffen zitten onbetaalbaar worden en op den duur verdwijnen. De hoge kosten die voor een certificaat van een weinig gebruikt ingrediënt moeten worden gemaakt, wegen nu eenmaal niet op tegen de beperkte afzetmogelijkheden.

Verffabrikanten lopen volgens de VVVF ook tegen technische problemen aan als een specifieke mengstof van de markt verdwijnt. De belangenclub is bang dat het moeilijk wordt om een vervanger te vinden. Mengers krijgen op die manier een sterke kostenstijging in hun maag gesplitst of, als er geen alternatief is, onvrijwillige beëindiging van de productie.

Het zijn vooral de kleine verfproducenten die op leven en dood met de Europese regels moeten gaan worstelen. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, verplicht mengers de vaak geheime recepten van hun verven bekend te maken. Concurrentie op prijs wordt daardoor de enige mogelijkheid om te overleven. En die prijzenslag zullen de zelfstandige verfmengers niet overleven, is de verwachting van de VVVF.

Concurrentie

De VVVF maakt zich door de voorstellen van de commissie zorgen over de concurrentie met branchegenoten die niet uit de Europese Unie komen. De kostenstijgingen en de verschraling van de Europese verfmarkt maken het moeilijk om op de wereldmarkt te concurreren. Daarbij komt dat het voor de industrie aantrekkelijk wordt om lak­ en verfwerk buiten Europa te laten uitvoeren.

De zorgen van de VVVF vinden hun oorsprong in de publicatie van het Witboek van de Europese Commissie, twee jaar geleden. De Nederlandse regering zette rond die tijd haar visie op het stoffenbeleid uiteen in de nota �Strategisch omgaan met stoffen (SOMS)�. De Haagse voorstellen zijn bij de VVVF ronduit slecht gevallen. Het ministerie van VROM blijkt hele andere ideeën te hebben over het stoffenbeleid dan de Europese Commissie.

Hierdoor dreigt eerst de nationale regelgeving te worden geïntroduceerd, waarna een paar jaar later dezelfde procedure voor de Europese doorlopen moet worden. Volgens de VVVF wordt het functioneren van de interne verfmarkt hierdoor ernstig verstoord.

Reageer op dit artikel