nieuws

Utrechtse Ondiep in zijn geheel grondig aangepakt

bouwbreed Premium

den haag ­ De Utrechtse wijk Ondiep wordt grondig aangepakt. Alle 2200 woningen worden of gerenoveerd of gesloopt.

De huizen in Noordwest­Utrecht zijn vrijwel allemaal in bezit van woningcorporatie Mitros. De wijk telt in totaal 2200 huizen, voor het merendeel eengezinswoningen. Tot 2015 worden 575 huizen gerenoveerd en 1214 woningen gesloopt, waarvoor er 1300 terugkomen, 286 huizen gaan in de verkoop. Aan het eind van de rit telt de wijk circa 120 woningen meer. “Uitbreiding van de woningvoorraad is mogelijk door stukken versnipperd groen in de wijk te gebruiken en door de bouw van appartementen” aldus Y. Vermeulen, manager directiestaf van Mitros.

Met het deze week gepresenteerde woningbouwprogramma moet een betere balans worden gevonden tussen stedelijkheid en het dorpse karakter van de wijk. Het streven is om uiteindelijk te komen tot 60 procent eengezinswoningen en 40 procent appartementen. Dit woningtype komt vooral nd aan de zuidkant van de wijk bij het stadscentrum en langs de verkeersassen.

De 200 miljoen euro vergende herstructurering valt binnen De Utrechts Opgave, een renovatieprogramma voor oudere woonwijken waarover corporaties met de gemeente afspraken hebben gemaakt over onder andere programmering en bewonersparticipatie. Ondiep wijkt daarbij af van de afgesproken verhouding 66 procent koop en 33 procent huur. “Om bewoners de mogelijkheid te bieden terug te keren in de wijk kiest Ondiep voor 59 procent koop en de rest huur. Dat is weliswaar financieel ongunstiger, maar dat vangen we op door de verkoop van woningen.” Begonnen wordt met de bouw van de huurhuizen.

Reageer op dit artikel