nieuws

Spoedbehandeling voor Annas Hoeve

bouwbreed

hilversum ­ Provincie, gemeente en het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) tasten diep in de beurs om natuurgebied de Annas Hoeve en de aangrenzende Laarder Wasmeren weer gezond te maken. De saneringskosten bedragen ongeveer 30 miljoen euro en is een van de grootste saneringen van Nederland. Stedenbouw, natuur en milieu hebben er alle belang bij dat het karwei met spoed wordt aangepakt.

Het parkachtige terrein van Anna�s Hoeve ­ met vijverpartijen ­ dat tegenwoordig in het kader van de nieuwbouwplannen Hilversum Nieuw­Oost heet, is met zware chemicaliën verontreinigd.

Sinds mensenheugenis werd dit verdomhoekje van Hilversum gebruikt om rotzooi van het ergste allooi te dumpen.

Ook het met zware metalen vervuilde afvalwater verdween decennialang tot aan de bouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in 1929 in de bodem van het gebied. Het terrein bleek op zeker moment dusdanig gevaarlijk dat Hilversum in de jaren zestig vanwege humane risico�s er zelfs een hek omheen plaatste. Door geldgebrek werden schoonmaakwerkzaamheden jarenlang op de lange baan geschoven. Maar nu Hilversum met haar laatste uitbreidingsgebied 750 woningen in het verlengde van Anna�s Hoeve wil bouwen en AGV met een inferieure en dus te vervangen rwzi in de maag zit, zijn de plannen in een stroomversnelling geraakt. AGV dient volgens overheidsvoorschriften vóór 2006 een nieuwe installatie in gebruik te nemen.

Door de bodemsanering en de vernieuwing van een compactere rwzi op een andere locatie in het plangebied, onstaat door de ruil van de verschillende projecten, op de gewonnen rwzi­grond ruimte voor de nieuwbouw. Het besef van haast maken kwam bovendien afgelopen zomer toen door het droogvallen van de Leeuwenkuil ­ het noordelijke ven van de Laarder Wasmeren ­ de ernst van de zaak opnieuw duidelijk werd. Door de droogval bestond de angst dat het vervuilde slib zou verwaaien. De sliblaag die in het meertje lag, is inmiddels afgevoerd, maar van een optimale sanering is nog geen sprake.

Door menselijk handelen in het verleden ligt de vervuiling niet alleen onder de oevers, de troep zit nog dieper. Onder het zand wordt al te vaak een nieuw pakket vervuild slib aangetroffen. De bodem is overigens niet overal even zwaar aangetast. In de saneringsstudie, die zo goed als afgerond is, staat omschreven waar en hoeveel er weg moet. De waterbodemsanering in het gebied heeft behalve een gunstig effect op de waterkwaliteit, ook tot gevolg dat in de toekomst een deel van de plassen wordt gebruikt voor berging en infiltratie van regenwater en het gezuiverde afvalwater.

Reageer op dit artikel