nieuws

Rijk spekt liever sterke gebieden

bouwbreed Premium

den haag ­ Zwakkere regios zullen vanaf 2006 meer op eigen benen moeten staan. Het kabinet is van plan minder steun te geven. Dit kan consequenties hebben voor plannen rond infrastructuur in die gebieden waaronder de Zuiderzeelijn.

In een uitgelekte discussienota schrijft staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) dat zij minder steun wil geven aan probleemgebieden als Noord­Nederland. Als er al ergens overheidsgeld in gestopt moet worden, dan is dat in kansrijke gebieden.

Hiermee wordt voor het eerst openlijk gebroken met het sinds de jaren zestig gevoerde beleid waarin er miljarden gestoken zijn in de regio�s met hoge werkloosheid. Het Rijk zelf gaf toen het goede voorbeeld door spreiding van rijksdiensten te propageren. Onder meer de hoofddirectie van de PTT werd in die tijd “verbannen” naar Groningen.

Van Gennip wil nu vanaf 2006 de geldkraan goeddeels dichtdraaien. Het tijdstip is niet toevallig gekozen. Binnen de Europese Commissie circuleren al enige tijd plannen om de Europese Structuurfondsen anders in te zetten. Deze fondsen die gericht zijn op zwakkere regio�s, zouden in die visie ingezet moeten worden voor de écht zwakke regio�s in Zuid­Europa.

Midden­Europa

Daarnaast zal een fors deel van de fondsen ingezet moeten worden in de nieuwe toe te treden landen in Midden­Europa. Een rijk land als Nederland kan dan Europese steun wel op zijn buik schrijven en daarmee, zo vindt Van Gennip, ook de zwakkere Nederlandse regio�s.

Als een volledige verrassing komt de ommezwaai van EZ niet. Uit de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat viel al op te maken dat dit departement zijn aandacht vooral wil richten op de economisch sterke regio�s waar de congestie zo langzamerhand een bedreiging voor de economische groei gaat vormen.

In het Noorden wordt nu gevreesd dat dit beleid, dat eigenlijk pas per 2006 zou ingaan, consequenties heeft op eerdere toezeggingen. Onder andere zou dit kunnen betekenen dat de Zuiderzeelijn verder wordt uitgesteld of aanzienlijk goedkoper moet worden aangelegd, dus niet als hogesnelheidslijn.

Vooralsnog lijkt daar geen sprake van te zijn, nu in een gisteren gehouden overleg tussen de drie commissarissen van de Koningin in het Noorden en een kabinetsdelegatie minister Peijs “ferm” hebben beloofd zich aan de afspraken te zullen houden.

In het Noorden blijft men echter achterdochtig. Dit heeft alles te maken met voormalig minister Weijers die in 1996 al pleitte voor steun aan economisch sterke regio�s in plaats van aan de zwakke. Die ophef heeft uiteindelijk geleid tot het zogenoemde Langman­akkoord op basis waarvan miljarden naar het Noorden zijn gesluisd.

Reageer op dit artikel