nieuws

Rail­ en wegtransport

bouwbreed

Het spoor krijgt onevenredig veel aandacht. Zowel in politieke en beleidsdiscussies, als in het maatschappelijk en mediadebat. Die aandacht gaat ten koste van het belang van het goederenvervoer over de weg, aldus Jacqueline de Rijk­Heeren, directeur van Jan de Rijk Logistics. Zij sprak recentelijk over de intermodale functie van het spoor tijdens een bijeenkomst van […]

Het spoor krijgt onevenredig veel aandacht. Zowel in politieke en beleidsdiscussies, als in het maatschappelijk en mediadebat. Die aandacht gaat ten koste van het belang van het goederenvervoer over de weg, aldus Jacqueline de Rijk­Heeren, directeur van Jan de Rijk Logistics. Zij sprak recentelijk over de intermodale functie van het spoor tijdens een bijeenkomst van Quality Rail Rotterdam, een initiatief van het Gemeentelijk Havenbedrijf van Rotterdam.

De groei van het goederenvervoer in Europa zal de komende jaren zo groot zijn dat er op grootschalige en inventieve wijze zal moeten worden geïnvesteerd in de uitbreiding en modernisering van de infrastructuur. “De huidige railinfrastructuur kan die groei nooit accommoderen, terwijl de wegen en daarbij behorende voorzieningen er ronduit armoedig bijliggen. Het onderhoud nu is ronduit onvoldoende”.

De Rijk verwees als voorbeeld naar de aanleg van de HSL­Zuid, die voor het vervoer over de weg tot een geweldige bottle neck heeft geleid. Het einde van de opstoppingen en blokkades is nog lang niet in zicht; de financiële schade die de transportsector daardoor dagelijks oploopt is nauwelijks te becijferen.

Jan de Rijk Logistics is een internationaal transportbedrijf, dat zijn basis heeft in het vervoer van hoogwaardige en industriële goederen per truck. Het bedrijf met vestigingen in geheel West­Europa en zo�n 750 medewerkers, bezit daarbij warehouses met een capaciteit van 80.000 vierkante meter en is ook actief in het bevoorraden van winkels binnen de Benelux. De verschillende bedrijfsvestigingen liggen vrijwel allemaal vlak in de buurt van luchthavens en spoorwegknooppunten. De uiteindelijke transportkeuze is echter sterk afhankelijk van enkele criteria, zoals de doorlooptijd, veiligheid, kosten en de wens van de klant, aldus De Rijk. In de onderlinge vergelijking met het wegtransport scoort het vervoer over het spoor gewoon goed. Aspecten als congestie, rij­ en rijtijdrestricties zijn positief voor de doorlooptijd van het railgoederenvervoer, de spreiding, flexibiliteit en betrouwbaarheid daarentegen weer niet. Ondanks de Europese Unie blijken nationale grenzen voor het goederentransport nog steeds problemen op te leveren. Daardoor beperkt het vervoer per trein zich vaak tot een land. Vlak voor de grens neemt het wegvervoer de lading over. Het verschil in breedte van het Franse en het Spaanse spoor is daarvan bijvoorbeeld een oorzaak. Maar ook het weliswaar traditioneel fijnmazige elektrische spoorwegnet op het Europese continent met een veelheid van stroomvoorzieningen laat bij grensoverschrijdend railverkeer stagnatie ontstaan. Weliswaar zijn in Europees verband afspraken gemaakt die tot harmonisatie van de stroomsystemen op basis van 25 kV wisselstroom, maar die investeringsslag kost tientallen jaren. Het ziet er nu naar uit, dat twee stroomsystemen (25 kilovolt (kV) en 15 kV) voorlopig het beeld zullen domineren, omdat die het meeste vermogen opleveren. Zo is recent in het kader van onderzoek naar de systeemkeuze voor de Betuweroute vast komen te staan dat de voornaamste potentiële gebruiker, Railion, van plan is om in samenwerking met haar Duitse moedermaatschappij voor het snelgroeiende containervervoer elektrische tractie (in plaats van diesel) in te zetten. Alleen al daarom heeft het kabinet opnieuw besloten de Betuweroute te elektrificeren met 25 kV waardoor ook nog eens de integratie op het Europese net tot stand komt.

Concurrerend

Ook op kostengebied scoort het vervoer over het spoor gunstig ten opzichte van de weg. Overheidsbemoeienis, brandstof en loonkosten zijn voor het spoor lager, voor­ en natransport daarentegen zijn goedkoper bij het wegtransport. Op het gebied van veiligheid houden beide transportmodaliteiten elkaar redelijk in evenwicht, terwijl het rail een grotere milieubijdrage levert dan andere transportsoorten, de binnenvaart daar gelaten. Het bracht Jacqueline de Rijk tot de opmerkelijke conclusie dat het intermodale railverkeer in Europa een goede toekomst tegemoet kan zien. Maar wil de relatie tussen weg­ en railtransport concurrerend zijn, dan zal de snelheid, betrouwbaarheid, veiligheid en capaciteit van het spoor wel op peil moeten blijven en dat alles tegen een �interessante prijs�.

Jan de Rijk Logistics werk in ieder geval intensief samen met organisaties als Railion, juist om te kunnen blijven voldoen aan de steeds kritischer vraag van de afnemers. �Just­in­time� alleen is niet meer voldoende. Klanten willen hun vracht continue kunnen volgen, zodat ze met hun activiteitenplanning kunnen anticiperen op de exacte levertijd. De investeringen op het gebied van informatietechnologie in dergelijke systemen zullen alleen al daarom moeten toenemen. Zowel op de weg als op de rail.

Drs. Robbert Coops

Sociaal­geograaf en algemeen directeur van HVR Public

Affairs/Public Relations in

Reageer op dit artikel