nieuws

Publieksgebouwen met platte daken onveilig

bouwbreed Premium

den haag – Van alle publieksgebouwen in Nederland kan bij 4657 panden het platte dak instorten bij een hoosbui. Dat schrijft minister Dekker (VROM) aan de Tweede Kamer.

Haar voorganger Kamp heeft voor de zomer aan gemeenten gevraagd hun risicovolle publieksgebouwen met platte daken te inventariseren. Zestig procent van de lokale overheden heeft dit inmiddels gedaan, waaruit de 4657 gebouwen naar voren kwamen. Deze gebouwen worden momenteel nader onderzocht.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van VROM zit Rotterdam daar nog niet bij, omdat die het onderzoek niet op tijd had afgerond, zoals dit geldt voor 40 procent van de gemeenten. Een zegsman van Rotterdam zegt dat de voorbereidingen van de inventarisatie inmiddels in volle gang zijn.

Balkonconstructies

In het onderzoek wordt ook meteen de controle op balkonconstructies betrokken. De gemeente moet bovendien nog een half miljoen euro die met het uitgebreide onderzoek is gemoeid vrijmaken in de begroting.

De gemeente Utrecht heeft de gegevens wel aangeleverd. Daaruit blijkt volgens een gemeentewoordvoerder dat bij alle publieksgebouwen met platte lichte constructiedaken veilig zijn. Volgens hem zijn voldoende overlopen aanwezig, zodat het overtollige water weg kan.

Of er in het nu genoemde aantal van 4657 ook Utrechtse gebouwen zitten, kan hij niet met zekerheid zeggen, omdat hij niet weet waar het ministerie op heeft gelet. “Wij hebben geconstateerd dat door de overlopen een te zware belasting niet hoeft op te treden. We gaan nog wel controleren of de overlopen voldoen aan de eisen”, aldus de zegsman. De gemeente heeft eigenaren van bijvoorbeeld winkelcentra aangeschreven en gewezen op hun verantwoordelijkheid om de daken te controleren.

De kwaliteit van de inventarisaties is volgens Dekker wisselend. Desondanks rolden de 4657 daken van publieksgebouwen eruit als mogelijk risicovol. Nader onderzoek moet dit vermoeden bevestigen. De VROM-Inspectie hoopt een eenduidig beeld te hebben voor het eind van dit jaar. Gemeenten is gevraagd maatregelen te treffen aan gebouwen waarvan de dakconstructie niet aan de veiligheidseisen voldoet. “Dan moet je vooral denken aan praktische maatregelen, zoals het verbreden van een te smal watersysteem”, aldus de woordvoerder. In december hoopt zij te horen welke maatregelen door gemeenten zijn genomen.

Het instortingsgevaar hangt af van verschillende factoren, zoals de afvoercapaciteit, die bij ongeveer 80 procent van de gebouwen onvoldoende is. In 84 procent zorgen afbrekende noodafvoeren voor instortingsgevaar of het niet functioneren van de reguliere afvoeren. Ook speelt het onderhoud een rol evenals installaties op de daken, zoals antennes.

Reageer op dit artikel