nieuws

Provincies dagen Rijk uit bij ontwikkeling Veenweiden

bouwbreed

bodegraven ­ Drie provincies dagen het Rijk uit zich aan te sluiten bij de plannen voor de ontwikkeling van de veenweiden. De parels van het Groene Hart staan hoog op de programmas van de provinciebesturen die willen vechten voor het behoud ervan.

De veenweiden zijn volgens de provincies “de groene parels van de Randstad en de ruggengraat van de beoogde nationale landschappen het Groene Hart en Noord Hollands Midden”. De provincies willen vechten voor het behoud en de ontwikkeling van het natuurgebied. Zij hebben een manifest opgesteld en gisteren aangeboden aan de ministers Dekker (VROM) en Veerman (Landbouw) tijdens hun werkbezoek aan het Groene Hart.

De belangrijkste gebruiker van de veenweiden is de melkveehouderij. Door slechte productieomstandigheden en het wegvallen van prijssteun dreigen veel bedrijven het gebied te verlaten.

Een ander probleem is het waterbeheer. De toenemende wateroverlast en de bodemdaling vragen veel aandacht, bovendien verhoogt zij de kans op zout kwelwater. Omdat een deel van de veenweiden in verstedelijkt gebied liggen, komt ook daarvandaan druk op de ruimte.

Noord­Holland, Zuid­Holland en Utrecht slaan nu de handen ineen om “ruimte te scheppen voor duurzaam landgebruik om de kwaliteiten van dit agrarisch cultuurlandschap te kunnen behouden en versterken”.

Het manifest met plannen als het bundelen van geldstromen en ruimte bieden aan ontwikkeling van het gebied is slechts een eerste stap. De provincies gaan nu de mogelijkheden inventariseren en keuzes maken voor de ontwikkeling van de veenweiden. Het Rijk is uitgedaagd zich aan te sluiten.

Reageer op dit artikel