nieuws

Provincie Limburg: Geen alternatief voor Grensmaas

bouwbreed

maastricht – De provincie Limburg en projectbureau De Maaswerken hebben geen alternatief ontwikkeld voor het geval het project Grensmaas niet doorgaat. Limburg is dat ook niet van plan.

Zo�n alternatief zou Limburg niet misstaan voor het geval de Europese Commissie (EC) blijft weigeren de uitvoering van de beveiliging van de Maas in Zuid-Limburg onderhands te laten gunnen aan de Panheelgroep. Dat is een conglomeraat van in Limburg actieve ontgrinders. Mocht de EC op haar standpunt blijven staan, dan valt de aanpak van de Maas in het water. In dat geval moet het werk helemaal over worden gedaan.

Voor de provincie is het een kwestie van tactiek. Zij wil niet de indruk wekken te twijfelen aan de rechtmatigheid van de onderhandse gunning. Maandenlang overleg tussen de Europese Commissie en Den Haag heeft nog steeds geen duidelijkheid opgeleverd. Maar naar verwachting zal de EC eind dit jaar de knoop doorhakken. Enkele Belgische baggerboeren hebben bij de EC een klacht neergelegd over de onderhandse aanbesteding van de Grensmaas, die 450 miljoen euro gaat kosten. Zij worden daarin gesteund door inwoners van Limburg, die het oneens zijn met het principe van budgetneutraal uitvoeren van het project: om de Grensmaas te kunnen betalen moet er veel meer grind uit de grond worden gehaald dan strikt nodig voor de beveiliging van de Maas tegen overstromingen.

Er wordt dan ook meer landschap opgeslokt. Belgen en boze Limburgers wezen de Commissie erop, dat het project volgens de Europese regelgeving Europees en openbaar aanbesteed had moeten worden.

Reageer op dit artikel