nieuws

Provincie Brabant vindt ruimte voor bedrijvigheid

bouwbreed Premium

den haag ­ De provincie Noord­Brabant biedt nog volop ruimte voor economische activiteiten. Alleen al in het stedelijk gebied Waalwijk­Den Bosch­Oss ziet ze de komende twee decennia ruimte voor 1000 hectare bruto bedrijventerrein.

Dat blijkt uit het uitwerkingsplan voor de stedelijke regio Waalboss die in het kader van het streekplan �Brabant in Balans� is opgesteld. Het plan geeft een beeld van de ruimtelijke ontwikkelingen tot 2020.

Van de geplande 1000 hectare bruto bedrijventerrein kan de helft door intensivering van bestaande terreinen worden gerealiseerd. Nieuwe uitbreidingslocaties staan onder andere gepland in Waalwijk­Oost (150 hectare), bij Den Bosch (100 hectare), ten westen van Heesch (125 hectare), Haarsteeg (25 hectare) en Rosmalen (15 hectare).

De bestaande glastuinbouwconcentraties ten zuiden van Elshout en ten noorden van �t­Hoog worden aangewezen als vestigingsgebieden voor glastuinbouw met de locatie boven Vlijmen als doorgroeigebied.

Op termijn wordt dit gezien als een geschikte locatie voor woningbouw.

Verstedelijking

Tot 2015 bedraagt de totale woningbouwopgave 22.000 woningen, met 7000 woningen voor de daarop volgende vijf jaar. Daarvan wordt 46 procent in stedelijk gebied gerealiseerd. De verstedelijking concentreert zich vooral bij drie stedelijke gebieden: Waalwijk, Sprang en Kaatsheuvel, Den Bosch en Vught en Oss, Berghem en Heesch.

Wat betreft de andere twee landelijke Brabantse regio�s staan nieuwe woonwijken gepland bij de dorpen Lith, Meegen, Ravenstein, Herpen, Vinkel en Heusden, Loon op Zand, Cromvoirt.

Reageer op dit artikel