nieuws

Politiek beoordeelt corporaties niet juist

bouwbreed Premium

hilversum ­ Corporaties moeten beoordeeld worden op het resultaat dat ze boeken en niet alleen op de plannen die ze maken. Dat zegt directeur A. Vlak van Aedex, de graadmeter voor woningbouwcorporaties, vandaag tijdens het Derde Nationaal Symposium Woningcorporaties in Rotterdam.

De politiek kijkt volgens Vlak vooral naar de planvorming van corporaties. Volgens de bestuurder geen goed moment om te beoordelen of een organisatie het goed of slecht heeft gedaan. Net als bij andere ondernemingen zou de toetsing van het beleid van corporaties plaats moeten vinden aan het einde van de rit. “Pas dan kan aan de hand van de geboekte resultaten beoordeeld worden wat er van de plannen gekomen is”, licht Vlak zijn standpunt toe.

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), de nationale toezichthouder van de sociale woningbouwers, doet volgens Vlak wel een inhoudelijk toets, maar kijkt niet naar de prestaties die de corporaties hebben geleverd. “Het Centraal Fonds beoordeelt de bedrijfswaarde van corporaties. Daarbij wordt gekeken naar de plannen die er zijn en de financiële middelen die hier tegenover staan.”

Eindverantwoordelijk

Vlak benadrukt dat hij niet tegen het toezicht van het CFV is of de werkwijze van de politiek die de laatste maanden de teugels probeert aan te trekken. “De minister is eindverantwoordelijk”, geeft hij de verhoudingen aan. Ook is de Aedex­directeur niet tegen het opstellen en beoordelen van plannen. “Dat is nodig om later vast kunnen stellen wat er van het beleid is gekomen”.

Het pleidooi van de maker van de Aedex­graadmeter is erop gericht om de politiek ervan te doordringen dat bij de beoordeling op basis van programma�s de daadwerkelijke geleverde prestaties van de corporatie buiten beschouwing blijven. “De cijfers die Aedex verzamelt bieden een goed kader om wel op basis van prestaties het resultaat vast te kunnen stellen”.

“Hoe is op de markt ingespeeld? Wat is het resultaat van eigen inspanningen en waar heeft de markt een handje geholpen of juist tegengwerkt? Hoe is door de directie van de corporatie op marktrisico�s ingespeeld?” Vlak somt voor de vuist weg een aantal vragen op die niet mogen ontbreken wanneer de sociale huisvesters langs de meetlat worden gehouden. Toch worden die door de politiek als gevolg van de gebruikte methode niet gesteld.

Aedex biedt een corporaties een objectief toetsingskader door een groep corporaties die vrijwillig hebben aangemeld langs een aantal vaste criteria te leggen. De berekeningen van Aedex resulteren in een ranglijst die de door de stichting wordt gepubliceerd.

Reageer op dit artikel