nieuws

Ouderwetse flats en huizen in Purmerend afgebroken

bouwbreed Premium

purmerend – Woningstichting Wherestad sloopt ruim vijfhonderd woningen in de Purmerendse wijk Wheermolen-West. Zes flatgebouwen en enige tientallen duplexwoningen worden vervangen door evenveel nieuwe koop- en huurwoningen, vooral voor kleine huishoudens.

Het westelijke deel van Wheermolen heeft al enige jaren een slechte reputatie. Mensen willen niet meer in de flatgebouwen uit de jaren zestig wonen. Zelfs niet als ze naarstig een dak boven hun hoofd zoeken. Ook de krappe duplexwoningen zijn niet meer van deze tijd. Sloop is volgens gemeente en woningstichting de enige optie om een betere buurt te maken. Niet eerder in haar geschiedenis heeft �groeigemeente� Purmerend zoveel woningen gesloopt.

Gevarieerde nieuwbouw moet de wijk minder eenzijdig maken. Nu bestaat het gebied nog voor 90 procent uit huurwoningen. Behalve woningen komen er de komende jaren aanvullende voorzieningen. Zo verrijst er een woonzorgcentrum voor ouderen met 110 wooneenheden en een nieuwe basisschool. Verder richt de gemeente de openbare ruimte opnieuw in.

De vernieuwing van Wheermolen-West vraagt een investering van 105 miljoen euro. Een deel van dat geld wordt terugverdiend door de bouw van koopwoningen. Gemeente en woningstichting dragen tezamen een tekort van twintig miljoen euro. Sloop en nieuwbouw wordt halverwege 2006 verwacht.

Reageer op dit artikel