nieuws

Nipte meerderheid voor sprinklers Betuweroute

bouwbreed

den haag – De tunnels in de Betuweroute krijgen toch sprinklers. Een krappe meerderheid van de christen-democraten en sociaal-democraten stemt alsnog in met de extra investering van 65 miljoen euro die daarvoor nodig is.

Minister Peijs Van Verkeer en Waterstaat had de grootste moeite om de Tweede Kamer te overtuigen. VVD, GroenLinks en LPF blijven fel tegen.

Naar verwachting zal deze week nog een motie volgen teneinde het geld op een andere manier te besteden. Hoewel dit voorstel niet kan rekenen op een meerderheid.

Principieel verschillen de minister en het parlement niet van mening: zware ventilatie werkt even goed als sprinklers. De kans op een ongeluk is één keer in de 1,8 miljoen jaar en dan nog is sprake van een calamiteit en niet van een ramp.

Echter de elf burgemeesters van de omliggende gemeenten laten zich niet overtuigen en houden om principiële redenen vast aan sprinklers. Na het vorige debat is de minister zonder resultaat opnieuw in overleg getreden met de gemeenten.

Zij zullen naar verwachting de bouw stilleggen als de rijksoverheid ventilatie aanlegt in plaats van de in de bouwvergunning voorgeschreven sprinklers.

De vertraging die daaruit voortvloeit schat de minister op twee jaar, waarbij de uitkomst van de juridische procedure die zal volgen allerminst zeker is.

Bovendien zijn andere kosten gemoeid met de vertraging zoals een langere instandhouding van de projectorganisatie.

Reageer op dit artikel