nieuws

Mysterieuze waas over toekomst Britse tak Ballast Nedam

bouwbreed Premium

hull ­ Zorgt de aanhoudende onzekerheid over de toekomst van Ballast plc, de Britse tak van Ballast Nedam, voor problemen bij het verwerven of de uitvoering van projecten? Nee, stelt de woordvoerder van Ballast plc. Ja, zegt projectontwikkelaar Manor Property Group.

“Er is geen onzekerheid”, stelt de woordvoerder van Ballast plc. “De herstructurering van Ballast plc verloopt naar wens, de cijfers zijn goed.”

Een woedende Philip Akrill, bestuursvoorzitter van projectontwikkelaar Manor Property Group, reageert: “We lezen voortdurend over de financiële problemen en de herstructureringsplannen. Voor ons is het duidelijk dat ze nu niet meer over voldoende mensen beschikken. Wij zijn zwaar getroffen door de arrogantie van Ballast plc. dat ons project volledig in de soep heeft gedraaid. De moedermaatschappij van Ballast plc moet nu eindelijk eens duidelijkheid verschaffen: ga door of draai de kraan dicht.”

Door Ballast plc te verbannen van een complex luxe appartementen in Hull, heeft Manor Property Group, een kleine privaat bedrijf in Lincoln, de verhalen over de bouwer weer laten oprakelen. Het complex met 115 appartementen, een project voor ongeveer 35 miljoen euro, had in mei opgeleverd moeten zijn maar dat is nog steeds niet gebeurd.

Akrill wijt de overschrijding van de bouwtijd aan de problemen rond de toekomst van Ballast plc.

“Ze hebben steeds beloofd dat er meer mensen komen om het project op schema te houden, maar dat gebeurt niet. Ik krijg voortdurend onderaannemers aan de lijn die niet betaald zijn. We vroegen de leverancier van de lift waarom die nog niet was geleverd, hij had nog geen cent gevangen. Zo gaat het maar door, ze hebben er een complete puinhoop van gemaakt. Van buiten ziet het er mooi uit maar probeer niet een kraan open te draaien. Ballast plc beschikt gewoon niet meer over de mensen en middelen om projecten goed en op tijd op te leveren.”

Volgens Akrill “staan de bank en onze adviseurs volledig achter het besluit Ballast plc van het project weg te sturen”.

Ballast plc wijst de beschuldiging echter fel van de hand.

“Het is jammer dat de voortdurende problemen rond dit project een paar weken voor de voltooiing toch nog tot een climax moeten komen,” zegt het bedrijf in een schriftelijke verklaring. Daarin wordt gesproken van een �onjuiste beëindiging van het bouwcontract� waardoor Ballast plc het project niet kon voltooien.

Achterstallig

Ballast plc zegt zo�n 7,5 miljoen euro in achterstallige rekeningen tegoed te hebben en dreigt naar de rechter te lopen. “Door een flexibele en pro­actieve benadering, hebben wij voortdurend ons commitment voor dit project getoond.”

Over de toekomst van Ballast UK blijft echter een waas van geheimzinnigheid hangen.

Nadat de Nederlandse moeder in juli vorig jaar bekend maakte �de Britse markt te willen verlaten�, is dat bericht kort daarna flink afgezwakt. In Groot­Brittannië blijven echter voortdurend verhalen de ronde doen over de toekomst van Ballast UK, zoals ook weer blijkt uit de uitlatingen van Akrill.

Nadat diverse kandidaten zoals Montpellier en zelfs Bilfinger­Berger de revue passeerden, is het laatste gerucht dat een management buy­out wordt voorbereid. “Wij reageren niet meer op die berichten, dan zouden we vrijwel elke week wel één of andere journalist aan de telefoon hebben”, zegt de woordvoerder.

Reageer op dit artikel