nieuws

Midden-Holland hét voorbeeld in woonzorgbouw

bouwbreed

gouda – In 2015 moeten er ruim negenduizend woningen beschikbaar zijn voor ouderen. De behoefte daaraan groeit na 2015 nog sterker. Dit bleek bij de conferentie Werken aan woonzorgzonering in Gouda. Midden-Holland moet hét voorbeeld worden voor levensloopbestendige bouw.

De regio rekent op een verdubbeling van het aantal 75-plussers in 2030. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen onder de 55 jaar af in absolute aantallen. De behoefte aan woningen waarin de minder mobiele senior kan blijven wonen, neemt explosief toe evenals het aantal benodigde vierkante meters voor intramurale zorg.

Op gezamenlijk initiatief van de provincie Zuid-Holland en het Regionaal Zorgberaad Midden-Holland is het Pact van Savelberg opgericht, met als doel een levensloopbestendige regio, onder meer op het gebied van wonen.

Uitgangspunt is dat in een levensloopbestendige wijk of regio mensen, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand, zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. In eerste instantie is daarvoor de bouw van toegankelijke woningen of aanpassing van bestaande woningen nodig.

Het concept van de woonzorgzone of levensloopbestendige wijk is ontwikkeld door de Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg (STAGG), een denktank van de BNA. Het is een ontwerpmodel om te kunnen beslissen waar bepaalde voorzieningen en soorten woningen moeten komen. Een woonzorgzone is eigenlijk verder een heel gewone wijk waar allerlei mensen en gezinnen wonen. Uiteindelijk kan elke wijk levensloopbestendig zijn.

Reageer op dit artikel