nieuws

Metalen strips geven wand en wandbekleding vereiste stijfheid

bouwbreed Premium

Een octrooi met als titel Bekleding en elementen hiertoe aangewend blijkt te gaan over metalen strips voor het geven van stijfheid aan relatief slappe kraaldelen van hout of kunststof. Uiteindelijk draait het in wezen allemaal om recyclage.

nummer: 1020078

houder: Govaerts Recycling, Alken (B)

uitvinder: E. Govaerts

Octrooi 1020078 betreft �een bekleding die in hoofdzaak uit latten bestaat. Hiermede worden zowel bekledingen bedoeld die tegen een bestaande wand worden aangebracht, als bekledingen die op zichzelf een wand of dergelijke vormen.� Allemaal goed en wel, maar waar hebben we het eigenlijk over? In goed Nederlands gaat het over kraaldelen met messing en groef die in elkaar worden geschoven. Ze kunnen als wand tegen een houten skelet worden getimmerd, of op regels tegen een bestaande wand.

Govaerts benadrukt dat de betreffende delen in de praktijk niet alleen van hout zijn, maar ook van massieve of holle kunststof. Ondanks hun �tand-en groefverbinding� vind hij ze weinig stabiel, vooral als ze van kunststof zijn gemaakt of blootstaan aan weersinvloeden en mechanische belastingen. De uitvinder verwijst naar de stallenbouw in België, waar veel schijnt te worden gewerkt met latten van gerecycleerde kunststof. Vaak worden ze opgenomen in een raamwerk van U-vormige profielen, zodat er prefab panelen ontstaan. Vooral in de grotere raamwerken worden de latten in het midden niet voldoende ondersteund, waardoor ze gemakkelijk kunnen vervormen.

Een bestaande oplossing om holle latten te verstevigen is het schuiven van een metalen profiel in de holte. Maar dat blijkt een erg omslachtige bezigheid en deze aanpak zal de toekomstige recyclage van het materiaal bemoeilijken. Een belangrijk aspect in dit geval, gezien de aard van het bedrijf van de uitvinder. Bovendien �biedt een dergelijke inwendige versteviging uitsluitend een oplossing voor holle, doch niet voor massieve latten,� aldus de octrooitekst.

Dubbelgevouwen

De uitvinder kiest zelf voor dunne, verzinkt stalen verstevigingsprofielen die niet in, maar tussen de latten zitten. De vorm van het profiel volgt messing en groef in de langsranden van twee planken, zodat het metaal automatisch op zijn plaats blijft. De in de wand zichtbare uiteinden van het profiel zijn dubbelgevouwen, zodat het profiel en de planken daar goed op elkaar aansluiten. Het zou natuurlijk ook mogelijk zijn de planken daarop aan te passen, maar voor de meeste toepassingen zal het niet nodig zijn tussen alle planken verstevigingsprofielen aan te brengen. Messing en groef zijn daarom zodanig uitgevoerd, dat de planken zowel met als zonder profiel goed in elkaar passen. De uitvoering van het profiel zorgt daarom zelf voor de vereiste aanpassing. Een bijkomend voordeel van het dubbelvouwen is het voorkomen van scherpe uitstekende randen. De profielen zouden overigens ook gemaakt kunnen worden van een met vezels versterkte kunststof.

Kort samengevat de voordelen: vermits de profielen los tussen de latten zitten, zijn ze makkelijk te plaatsen en bij sloop weer makkelijk te verwijderen. En erg goed te combineren met zowel holle als massieve planken uit gerecycleerde kunststof.

Reageer op dit artikel