nieuws

Mbo moet dynamischer en innovatiever

bouwbreed Premium

den haag ­ Het middelbaar beroepsonderwijs sluit onvoldoende aan op de wensen van het bedrijfsleven. Om daarin verandering te brengen vindt de komende jaren een vernieuwingsslag plaats. Dat maken brancheorganisaties voor het beroepsonderwijs, het Colo, de Bve­Raad en Paepon, bekend.

In een gezamenlijke verklaring zeggen ze dat het beroepsonderwijs dynamischer en innovatiever moet worden. “Daarbij staan de kennis en kunde die mensen nodig hebben om te kunnen functioneren in hun toekomstige beroep en in de maatschappij centraal”, zo lichten de betrokken partijen toe. “Dat wil zeggen dat een timmerman naast houtbewerking ook leert offertes te maken, te communiceren met klanten en veilig te werken.”

De vernieuwingen raken niet alleen het onderwijs in de bouw, maar ook in andere beroepen. De Bve­Raad, de landelijke branche­ en werkgeversorganisatie voor het middelbaar beroepsonderwijs, het Colo, de vereniging van kenniscentra beroepsonderwijs en Paepon, de belangenvereniging van particuliere onderwijsinstituten, hebben hiertoe woensdag een convenant ondertekend.

“In de nieuwe opzet worden beroepspraktijk en maatschappij uitgangspunt voor het onderwijs en wordt rekening gehouden met de wensen van bedrijfsleven, maatschappij en met de talenten en de wensen van de leerlingen”, aldus leggen de betrokken partijen uit.

Nieuwe eisen

Door deze aanpak worden nieuwe eisen gesteld aan de kwaliteiten die een kandidaat moet hebben om voor zijn diploma te slagen. Deze diploma­eisen worden door bedrijfsleven en het beroepsonderwijs in overleg opgesteld. Uitgangspunten daarbij zijn enerzijds de aanleg van de leerlingen en anderzijds hun interesses. “Vervolgens wordt gekeken hoe de talenten van een leerling passen bij de competenties die nodig zijn voor het uitoefenen van een beroep en wordt de leerling mogelijkheden geboden om zijn eigen loopbaan vorm te geven.”

Het leren in de beroepspraktijk, zoals dat in een belangrijk deel van het bouwonderwijs nu al gebruikelijk is, krijgt in de nieuwe opzet meer de nadruk. Het schools leren van lesjes is er niet meer bij. Ook de tijd die op school moet worden doorgebracht, zal meer worden ingevuld met praktijkoefeningen. De initiatiefnemers verwachten dat hierdoor minder leerlingen hun studie zullen afbreken. Daarnaast zullen de toekomstige mbo­gediplomeerden breder inzetbaar en meer flexibel zijn. En het bedrijfsleven zit op zulk personeel te wachten.

Reageer op dit artikel