nieuws

Licht optimisme bij producenten

bouwbreed Premium

voorburg – Het optimisme bij de Nederlandse producenten is in oktober licht toegenomen. De stemmingswijzer van het Centraal Bureau voor de Statistiek beweegt zich nog 3 punten onder het vriespunt. In juni gaf de meter nog 10,4 graden onder het nulpunt aan.

Uit de conjunctuurtest van het CBS blijkt bij de industrie voor het eerst sinds april de orderportefeuille toegenomen. De bezettingsgraad van machines en installaties nam in oktober toe tot 81,4 procent. Opvallend is dat de fabrikanten steeds meer mopperen over de verslechterde internationale concurrentiepositie.

Bij de glasproducten klom het orderniveau met 1,6 punt naar 70,3 procent van wat het jaar 2000 liet zien. Terwijl in september nog 21 procent van de bedrijven de opdrachten zag slinken, wreef vorige maand een meerderheid van 12 procent zich in de handen met meer orders.

De vrees voor nieuwe ontslagen is in de glasbranche afgenomen. In september gaf nog bijna een op de drie ondernemers aan verdere inkrimping van het personeelsbestand te verwachten. In oktober blijkt de groep geslonken tot 13 procent.

De weer stijgende afzet in de glassector hangt nauw samen met de dalende prijzen. In augustus rekende nog een meerderheid van 28 procent op stijgende prijzen. Amper twee maanden later is de verwachting drastisch omgeslagen en geeft 19 procent dalende prijzen aan. De fabrikanten van keramische producten maken melding van een orderniveau 7,7 procent boven het niveau van 2000. Terwijl 32 procent van de ondernemers zich instelt op een krimpende opdrachtenstroom, constateert 35 procent groeiende voorraden. Geen van de fabrikanten meldt enige beweging in de prijzen te verwachten.

Gereedschap

De sector van gereedschap plus hang- en sluitwerk vertoeft nog steeds in slecht weer. Eenderde van de bedrijven ziet de orderpositie afnemen. Eenvijfde van de groep constateert groeiende voorraden. Een kwart van de ondernemers voorziet verdere afslanking van het corps medewerkers. Optimistisch geeft een minieme meerderheid aan dat de prijzen een opgaande trend vertonen.

Ook in de timmerindustrie staan de tekens op rood. Eenderde van de bedrijven constateert een afnemende orderstroom. De groep bedrijven die op personele afslanking rekent is in een maand tijd gegroeid van 19 tot 28 procent. Een kleine meerderheid van 8 procent voorspelt dalende prijzen. De orderpositie ligt op 80,8 procent van het niveau in 2000.

De fabrikanten van producten gemaakt uit beton, cement of gips hebben een opdrachtenpositie die schommelt op 83,4 procent van het niveau van drie jaar geleden. Van de ondernemers stelt 29 procent zich in op een verder krimpende markt. In 14 procent van de bedrijven wordt gesproken over afvloeiing van het personeel.

Reageer op dit artikel