nieuws

Kroes: Beleid Schiphol faalde door emoties

bouwbreed Premium

Dat zei N. Kroes, oud-minister van Verkeer en Waterstaat en de onlangs benoemde voorzitter van het Nederlands Luchtvaart Overleg (NLO), zondag. “We moeten de beleving van de bewoners rond Schiphol niet te veel laten meewegen, omdat deze vaak afwijkt van de werkelijkheid”, stelt ze. Volgens Kroes heerst er een dubbelmoraal. Aan de ene kant heerst […]

Dat zei N. Kroes, oud-minister van Verkeer en Waterstaat en de onlangs benoemde voorzitter van het Nederlands Luchtvaart Overleg (NLO), zondag. “We moeten de beleving van de bewoners rond Schiphol niet te veel laten meewegen, omdat deze vaak afwijkt van de werkelijkheid”, stelt ze.

Volgens Kroes heerst er een dubbelmoraal. Aan de ene kant heerst het besef dat de luchtvaart zeer belangrijk is, aan de andere kant beïnvloeden emoties de discussie over geluidsoverlast zodanig dat ze niet meer realistisch is, aldus de voormalige minister. Daardoor zijn veel mensen met een dode mus blij gemaakt. Het huidige systeem van geluidsnormen is volgens Kroes dan ook achterhaald. “Het heeft mensen alleen maar ongelukkig gemaakt. De overheid sloeg de plank mis met haar beleid. We moeten nu vaststellen dat wat in gang is gezet niet meer wenselijk is.”

Het probleem ligt volgens Kroes vooral bij de verwachtingen die de huidige geluidsnormen hebben gewekt en waaraan niet altijd aan kan worden voldaan.

Deze zomer ontstond grote ophef over een “domme rekenfout” van Schiphol bij de berekening van het aantal vluchten per uur op de Zwanenburgbaan en de nieuwe Polderbaan. Staatssecretaris Schultz van Haegen (verkeer) heeft besloten de miscalculatie te herstellen.

Als voorzitter van het NLO ziet Kroes het als haar taak de discussie over geluidsoverlast objectief te houden. Ze wees op de komst van nieuwe, veel stillere toestellen. (anp)

Reageer op dit artikel