nieuws

Kalkzandsteen rekent op grotere markt

bouwbreed

De opvolgers Candura en Silka beschikken volgens bestuursvoorzitter C. Hoogendijk van CVK Kalkzandsteen over een uitstekende uitgangspositie. Weliswaar hebben reorganisaties afgelopen jaar tachtig arbeidsplaatsen gekost maar daar staat tegenover dat Calduran en Silka nu kerngezond de verkoop en productie van kalkzandsteen kunnen voortzetten. De producenten verwachten ten koste van leveranciers van andere materialen hun marktaandeel […]

De opvolgers Candura en Silka beschikken volgens bestuursvoorzitter C. Hoogendijk van CVK Kalkzandsteen over een uitstekende uitgangspositie. Weliswaar hebben reorganisaties afgelopen jaar tachtig arbeidsplaatsen gekost maar daar staat tegenover dat Calduran en Silka nu kerngezond de verkoop en productie van kalkzandsteen kunnen voortzetten.

De producenten verwachten ten koste van leveranciers van andere materialen hun marktaandeel nog te kunnen uitbreiden. “Er is een duidelijke tendens in die richting”, aldus Hoogendijk. “De grootschaligheid op Vinexlocaties maakt plaats voor kleinschalige projecten die meer individualiteit opleveren, zoals de consument verlangt. Dat vraagt om de toepassing van meer flexibele bouwmaterialen zoals kalkzandsteen. Ik verwacht de komende jaren dan ook groei voor Calduran en Silka”.

De splitsing in twee kalkzandsteenbedrijven vloeit rechtstreeks voort uit bemoeienis van de Europese Commissie. De mededingingsautoriteit in Brussel vond de marktmacht van CVK Kalkzandsteen onaanvaardbaar groot. In Nederland wordt in zeven fabrieken kalkzandsteen geproduceerd. Drie van de locaties komen in handen van Calduran (Roelsema te Hogesmilde, fabriek Harderwijk en Anker te Kloosterhaar).

Silka gaat van start met vier fabrieken: Hazelaar te Echt, Hoogdonk in Liessel, Van Herwaarden in Hillegom en Rijsbergen te Huizen. Gezamenlijk produceren de fabrikanten met 625 medewerkers jaarlijks 1,1 miljard kalkzandstenen. CVK Kalkzandsteen heeft zich in de naoorlogse jaren een steeds sterkere positie verworven. In ons land wordt de helft van de dragende wanden uit kalkzandsteen opgetrokken. De huidige hoofdrol is volgens bestuursvoorzitter C. Hoogendijk te danken aan de stabiele ontwikkeling en permanente innovaties die de CVK sinds haar oprichting in 1947 tot stand heeft gebracht.

De bestuursvoorzitter zegt trots te zijn op de bruidsschat die hij beide bedrijven kan meegeven. De ondernemingen beschikken over een efficiënt productieproces van een natuurlijk bouwmateriaal dat geen milieubelasting veroorzaakt. De lage bouwkosten en de eenvoudige toepassing op de bouwplaats maken het materiaal tot een succes.

“Beide bedrijven kunnen hun klanten bedienen met het volledige producten­ en dienstenpakket, dat we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld”, aldus Hoogendijk. “Het streven is dat er voor de klanten in de praktijk zo weinig mogelijk verandert”.

Reageer op dit artikel