nieuws

Kaders bouwgrondstoffen te troebel

bouwbreed Premium

den haag ­ De kaders voor de winning van bouwgrondstoffen moeten zo snel mogelijk worden vastgesteld. De sector kan niet wachten op de Nota Ruimte, zeggen toeleveranciers van de bouw en het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB). Zeker niet als het ministerie van Verkeer en Waterstaat de regierol op dit punt laat varen.

Het AVBB heeft samen met andere organisaties een brandbrief aan de Tweede Kamer ondertekend om de regierol van Verkeer en Waterstaat niet af te bouwen. Ze willen bovendien eerst de randvoorwaarden zien om te kunnen beoordelen of de marktwerking goed van de grond kan komen. Pas als ze die weten kunnen ze een termijn aan de overgang stellen.

De fracties van de Tweede Kamer neigden gisteren naar een overgangstermijn van tien jaar voordat het ministerie van Verkeer en Waterstaat de handen aftrekt van de bouwgrondstoffen. De randvoorwaarden moeten dan wel duidelijk zijn. Volgens staatssecretaris Van Geel (milieu) komen deze in de Nota Ruimte te staan die begin volgend jaar naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

“Dat moet nog gebeuren”, aldus N. Ruyter van het AVBB. Bovendien is hij teleurgesteld dat staatssecretaris Schultz van Haegen (verkeer en waterstaat) nog niet met de denktank onder de vlag van werkgeversorganisatie VNO­NCW heeft gepraat, maar alleen met het overlegorgaan oppervlaktedelfstoffen. Dan had ze kunnen horen dat het ministerie helemaal geen �schijntaak� heeft zoals Schultz van Haegen het uitdrukte.

“Haar beleid is niet effectief geweest, dat manifesteerde zich met name in de laatste jaren”. Ruyter vindt de regie bij de winning van bouwgrondstoffen wel degelijk een taak van het Rijk. “Het lokale belang is tegengesteld aan dat het publieke belang van de zandwinning. Daarom moeten die randvoorwaarden er komen en mag er geen vacuüm ontstaan”, aldus Ruyter. Pas als hij die weet, kan hij zeggen hoe lang de overgangstermijn moet zijn.

R. Goes van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) deelt die mening. “Een termijn is niet te stellen zonder de kaders. Tien jaar zou mooi zijn, maar dan moet de markt wel meewerken. Dat haal je niet als er intussen niets veranderd”, aldus directeur R. Goes.

Hij wacht daarom eerst de resultaten af van het gesprek dat Schultz van Haegen met het ministerie van Economische Zaken voert over de belemmeringen op de zandwinningmarkt. Een tekort dreigt al in 2005 voor beton­ en metselzand. “In elk geval moet het Rijk daarom nog wel zorgen dat de twee projecten waarover afspraken zijn gemaakt, Watergoed en Geertjesgolf doorgaan volgens afspraak”, aldus Goes.

Reageer op dit artikel