nieuws

Het Dorp sterk verouderd en te somber voor jongeren

bouwbreed

arnhem ­ Ruim veertig jaar nadat Mies Bouwman 21 miljoen gulden bij elkaar praatte in een televisiemarathon, gaat Het Dorp op de schop. De geschiedenis en toekomst van een bijzondere woonvorm.

Het is 26 november 1962. De koudste winter van de twintigste eeuw staat voor de deur. Live vanuit de Amsterdamse RAI presenteert Mies Bouwman �Open het Dorp�. Een voor die tijd ongekende televisieshow. Er treden vierhonderd artiesten op. Het programma duurt 24 uur nonstop. Doel van al die heisa is geld bijeen te brengen voor een woonwijk in Arnhem met aangepaste huizen voor zwaar lichamelijk gehandicapten.

Het programma slaat in als een bom. Nederland trekt massaal zijn portemonnee. Aan het einde van de uitzending blijkt de presentatrice 21 miljoen gulden te hebben gecollecteerd. In 1966 legt Mies Bouwman onder het toeziend oog van de toenmalige koningin Juliana de eerste steen.

De daarop volgende vier jaar worden 15 wooneenheden gebouwd, met elk 30 huizen. Er is dan plek voor 450 bewoners.

Inmiddels is Het Dorp verouderd. “Modernisering is noodzakelijk om beter te kunnen inspelen op de steeds complexere zorgvraag van de bewoners”, aldus een toelichting op de toekomstplannen van de Siza Dorp Groep, de huidige eigenaar van het complex. “En om de huisvesting beter te laten aansluiten op de eisen van deze tijd.”

Het Dorp wordt door velen als somber ervaren en vooral jongeren hebben daarom weinig zin om er te gaan wonen.

Concreet betekenen de plannen dat de gebouwen in Het Dorp een flinke opknapbeurt krijgen. Daarna zal het complex bestaan uit twee ringen. Honderd appartementen in de binnenste ring zijn bestemd voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. De huizen in de buitenste ring met 150 woningen, bieden onderdak aan mensen die minder zorg nodig hebben. “Hier is de scheiding van zorg en wonen mogelijk: bewoners kunnen hun eigen huisvesting regelen en maken vervolgens afspraken over de gewenste begeleiding en verzorging”, zo blijkt uit de toelichting van de Siza Dorp Groep. Van de 320 plaatsen die nu in het complex beschikbaar zijn, blijven er dan nog 250 over.

Ondersteuning

Niemand wordt gedwongen te verhuizen, heeft de eigenaar van Het Dorp toegezegd. Wel is het de bedoeling om op andere plekken in Arnhem en de provincie Gelderland woongelegenheid te realiseren voor gehandicapten. “In deze decentrale locaties biedt Siza Dorp Groep cliënten de mogelijkheid van ondersteunende begeleiding bij het zelfstandig wonen.”

De verbouwing kost rond de 70 miljoen euro. Ruim zes keer zoveel als 40 jaar geleden werd opgehaald. Deze keer zal echter geen beroep worden gedaan op liefdadigheid. De Siza Dorp Groep heeft inmiddels een financieringsaanvraag ingediend bij het ministerie van VWS. Het karwei begint in 2005.

Reageer op dit artikel