nieuws

Herstel veenkaden nog onvoorspelbaar

bouwbreed

den haag – Het wordt een spannende tijd voor de waterschappen. Hoe nat het ook wordt, het zal nog maanden duren voor de uitgedroogde veenkaden zich hebben volgezogen met water. Verhoogde waakzaamheid en noodreparaties moeten ongelukken voorkomen.

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa) concludeert dit naar aanleiding van een aantal kortetermijnonderzoeken in opdracht van de Unie van Waterschappen. Daarbij zijn ook de mogelijke noodmaatregelen bekeken. Wanneer de kans op spoedig bezwijken aanwezig blijkt, kan het binnentalud worden verzwaard of kan er aan de waterkant een zogenoemde stabiliteitsberm worden aangebracht. Afhankelijk van de situatie ter plekke, kan dat bestaan uit verschillende materialen, weet woordvoerder J. Leenes van de Unie van Waterschappen. Van klei tot hout of staal.

Er blijven rond de veenkaden echter nog veel onzekerheden bestaan. “Wij weten nog onvoldoende hoe het veen zich zal herstellen de komende maanden”, licht Leenes toe. “De vraag is ook hoe het verdroogde veen zich gedraagt als het weer nat wordt. Daarmee worden de komende maanden proeven gedaan.”

Ervaring met vergelijkbare situaties hebben de waterschappen niet. Leenes: “Er zijn meer droge zomers geweest, maar zo extreem als dit hebben we niet eerder meegemaakt.” Behalve dat er langdurig geen druppel regen is gevallen, is het bijvoorbeeld ook erg warm geweest, waardoor het water in de grond snel is verdampt.

De Stowa heeft alle beschikbare gegevens die van belang kunnen zijn, uit verschillende bronnen bijeengebracht. Aan de hand hiervan kunnen waterschappen hun inspecties gerichter uitvoeren, schetst Leenes. Zaken als het waterpeil, de ondergrond en grondwaterstromen zijn samengebracht op digitale kaarten. Door alle bestanden waar dit soort gegevens te vinden zijn te koppelen, komen zwakke schakels sneller in beeld. Hierdoor kan gerichter worden geïnspecteerd. Zeer nuttig, omdat het bij elkaar om 14.000 kilometer kade gaat.

Voorlopig blijft de visuele inspectie de enig bruikbare. Waterschappen hebben weinig ervaring met technische hulpmiddelen. Er zijn de afgelopen tijd wat experimenten mee gedaan, maar ze blijken vooralsnog weinig toe te voegen. Provincies, waterschappen en verschillende kennisinstituten hebben vast afspraken gemaakt over nader onderzoek naar nieuwe inspectiemethoden.

Reageer op dit artikel