nieuws

Hendriks sluit De Elzenburg

bouwbreed

oss ­ Hendriks Bouw en Ontwikkeling sluit zijn timmerfabriek De Elzenburg in Oss. De felle concurrentie in een steeds slechter wordende markt, is volgens de directie niet langer bol te werken.

De timmerfabriek van Hendriks is gespecialiseerd in grootschalige productie van kozijnen en geprefabriceerde dak­elementen. Het bedrijf telt 49 medewerkers.

De Elzenburg draait al enkele jaren met verlies. Pogingen het tij te keren zijn mislukt. De zwakke positie van het bedrijf vloeit voort uit de veranderende marktomstandigheden in de bouw. Hendriks constateert een verschuiving naar meer kleinschalige projecten en een stijgende vraag naar variatie. Die ommezwaai blijkt De Elzenburg moeilijk te kunnen maken.

Afgelopen jaar heeft Hendriks vergeefs geprobeerd een koper te vinden voor De Elzenburg. Om de gehele onderneming niet in gevaar te brengen, viel de beslissing De Elzenburg te sluiten. Gezien het orderpakket dat nog moet worden afgerond, zullen in maart 2004 de laatste kozijnen en dakelementen de fabriek verlaten.

Hendriks Bouw en Ontwikkeling boekte in 2002 op een omzet van 80,2 miljoen euro een winst van 3,6 miljoen euro. De solvabiliteit van de onderneming bedroeg bij het afsluiten van de boeken 54 procent. Met de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten vindt overleg plaats om de overbodig geworden medewerkers van De Elzenburg binnen de bedrijfs­tak te herplaatsen.

Reageer op dit artikel