nieuws

Hemelwater: tuinvijver gaat gouden toekomst tegemoet

bouwbreed Premium

ede ­ Hemelwater mooi, herkenbaar en doelmatig opvangen. Dat is het streven van Stichting Rioned bij de uitgave Ontwerpen met regenwater. In het boek stelt het kenniscentrum voor rioleringszorg twintig projecten aan de orde waarin bewust ruimte is gemaakt voor regenwater.

�Ontwerpen met regenwater� is in de eerste plaats bedoeld als inspiratiebron voor (landschaps)architecten en stedenbouwkundigen.

Stichting Rioned stimuleert het gescheiden afvoeren van hemelwater en vuil water van huizen en bedrijven. Aan de hand van projecten geeft zij een aardig idee van de vele manieren waarop dit een plats in een ontwerp kan krijgen.

De twintig projecten vormen een dwarsdoorsnede van wat met gescheiden hemelwaterafvoer zoal gebeurt. De projecten lopen uiteen van een particuliere tuin tot Vinex­locatie Leidsche Rijn. Omdat een oplossing voor gescheiden hemelwaterafvoer in het oosten van het land anders is dan in het westen, variëren de projecten naar gebieden. Een hoger liggend zandgebied biedt immers andere mogelijkheden dan een laagliggend klei­ of veenlandschap.

Kansen zijn er te over, want de aanleg van zichtbare gescheiden hemelwaterafvoeren levert veel op. Naast kunstwerkjes waar iets met water gebeurt ontstaan meer waterrijke woon­ en werkgebieden en dat is ook goed voor flora en fauna. De tuin blijft vooralsnog een onderbelicht afkoppelterrein. Volgens de samenstellers doodzonde want �met wat meer informatie is tegen geringe inspanning� in achtertuinen een geweldige hoeveelheid regen te bergen. De tuinvijver heeft aldus een gouden toekomst.

De uitgave telt 64 pagina�s en staat bol van de kleurenfoto�s om zowel installateurs als ontwerpers te inspireren. Voor begunstigers van Stichting Rioned kost de uitgave 20 euro, niet­begunstigers betalen 45 euro exclusief btw, inclusief verzendkosten.

Ontwerpen met regenwater is verkrijgbaar bij Stichting Rioned, telefoon: (0318) 631111 of e­mail: info@rioned.org

Reageer op dit artikel