nieuws

Heibranche worstelt met verzekeringspolis

bouwbreed Premium

Met het modelcontract speelt de branchevereniging in op de problemen die heibedrijven hebben met maatschappijen die steeds moeilijker doen over de dekking van de risico�s. De NVAF is bang dat haar leden voor onaangename verrassingen komen te staan. “Ik heb een polis gezien waarin heiwerk wordt uitgesloten”, vertelt secretaris H. de Koning van de belangenclub […]

Met het modelcontract speelt de branchevereniging in op de problemen die heibedrijven hebben met maatschappijen die steeds moeilijker doen over de dekking van de risico�s.

De NVAF is bang dat haar leden voor onaangename verrassingen komen te staan. “Ik heb een polis gezien waarin heiwerk wordt uitgesloten”, vertelt secretaris H. de Koning van de belangenclub op verontwaardigde toon. Hij wil de mantelpolis nog voor het einde van dit jaar introduceren, zodat de leden van zijn vereniging vanaf 1 januari weten waar precies de valkuilen zitten.

Verzekeringsmaatschappijen zijn sinds de aanslagen op 11 september 2001 in New York en Washington erg terughoudend bij het afsluiten van polissen in risicovolle bedrijfstakken. De voorzichtigheid hangt samen met de internationale herverzekeraars, waar de aansprakelijkheidsdekkingen worden ondergebracht, die sinds de dramatisch aanslag op de WTC­torens hun portefeuilles opschonen door risicovolle bedrijfstakken te weren.

M. Tromp, schadeverzekeringsspecialist van Meeus Baneke, adviseert de heibedrijven hun dekkingsproblemen bij de hoofdaannemer aan te kaarten. “Het is vaak wel mogelijk om de risico�s van heiwerk in de aansprakelijkheidsverzekering van het bouwbedrijf op te nemen.”

Heibedrijven hebben volgens Tromp nog maar weinig kans op een eigen verzekering. “Voor verzekeraars zijn de risico�s in verhouding tot de omzet die in de bedrijfstak wordt gemaakt, veel te hoog.” Het probleem kan volgens Tromp wel branchebreed worden opgelost als een structureel preventieprogramma wordt ingevoerd. “Er moeten regels komen die in het bouwproces worden geborgd worden.”

De hoge risico�s die met heiwerk zijn gemoeid, hangen volgens Tromp ook samen met het krappe budget waarmee vaak moet worden gewerkt. Architecten en constructeurs investeren niet graag in iets dat onder grond zit en schrijven daarom de goedkoopste methode voor. “Maar er kan heel veel. Bijvoorbeeld trillingsonderzoek of hoogtemetingen om verzakkingen van naast het bouwterrein gelegen gebouwen te voorkomen”, stelt de verzekeringsspecialist.

Een andere factor is volgens Tromp de tijdsdruk waaronder heibedrijven het werk moeten uitvoeren. Daardoor ontstaan schades aan gebouwen of aan rioleringen die stevig in de papieren kunnen lopen. De vertraging die de problemen bij het heiwerk veroorzaken, zorgt vervolgens voor een extra schadepost.

De heiers zijn niet de enige die met hun verzekeringsmaatschappij overhoop liggen. Ook bemalingsbedrijven, slopers, steigerbouwers en dakbedekkers hebben moeite om hun aansprakelijkheid te verzekeren. Voor bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in asbestverwijdering is het vrijwel onmogelijk geworden om de met het werk gemoeide risico�s te verzekeren.

Reageer op dit artikel