nieuws

Hardere afspraken woningbouw nodig

bouwbreed Premium

gouda – AVBB-voorzitter L.C. Brinkman wil dat minister Dekker (VROM) keiharde afspraken maakt met gemeenten over de woningbouw. Die moeten ertoe leiden dat de woningproductie omhoog gaat in plaats van omlaag.

“De rol van de overheid bij het bevorderen van de woningbouwproductie is veel te vrijblijvend. Als straks blijkt dat er weer minder huizen zijn gebouwd dan gepland, lijkt niemand daarop te kunnen worden aangesproken.” Met deze woorden reageert de bouwvoorman op de voorspelling van de NVB dat de productie zal zakken naar 35.000, waar de doelstelling 80.000 is.

Onlangs nog liet de bewindsvrouw weten geen directe invloed te hebben op de productie. Wel kan zij belemmeringen terugdringen en de productie stimuleren. Zo kan zij de uitbetaling van locatiesubsidies koppelen aan het tempo van de woningproductie per regio.

Het AVBB heeft aangegeven te vrezen dat zelfs de verlaagde doelstelling van 80.000 nieuwe woningen ook de komende jaren bij lange na niet wordt gehaald als de minister geen spijkerharde afspraken met de lagere overheden maakt.

“Daarom willen wij dat in de afspraken met de stedelijke regio�s ook kwantitatieve afspraken worden vastgelegd. Het gaat dan om afspraken over tijdige beschikbaarheid van voldoende harde zogeheten plancapaciteit inclusief het concreet benoemen van grotere bouwlocaties”, aldus Brinkman.

De gedachte achter dit voorstel is dat op dit punt de minister wel een stok achter de deur heeft. Als de decentrale overheden zich niet aan de afspraken over plancapaciteit houden, kan het Rijk bouwlocaties aanwijzen.

Om de politiek in de gelegenheid te stellen dit te controleren, heeft Brinkman een eenvoudig recept. “De minister kan de Tweede kamer periodiek informeren over de voortgang per regio om negatieve verrassingen achteraf te vermijden”, aldus Brinkman. Hiermee wordt tevens voorkomen dat niemand verantwoordelijk is.

Reageer op dit artikel