nieuws

Haarlem hoopt toch op bouw bonbondoos

bouwbreed

haarlem – De gemeente Haarlem hoopt toch de renovatie en de bouw van een nieuw entreegebouw van de Stadsschouwburg in één keer af te ronden.

Aanvankelijk kon de bouw van de nieuwe entree niet doorgaan, omdat een meerderheid in de gemeenteraad niet meer dan 17,5 miljoen euro voor de totale werkzaamheden wenste uit te trekken. Het college van burgemeester en wethouders had graag over 4 miljoen euro meer beschikt om de klus hoe dan ook in zijn geheel te klaren. Na het rode licht van de raad hierover vlogen college en raad elkaar in de haren over de volgorde van bouwactiviteiten. Het college, gesteund door de directie van de schouwburg, wilde de renovatie uitstellen ten faveure van de entree, maar de raad zag het liever andersom.

Na een subsidie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg van 1 miljoen euro en een meevaller bij de aanbesteding van de nieuwe popzaal Patronaat, resteert nog een gat van 2,5 miljoen euro. Het college denkt dat met de werving van sponsors en fondsen dit gat kan worden gedicht.

Diverse raadsfracties hebben in het Haarlems Dagblad reeds hun twijfels geuit over de haalbaarheid van het binnenhalen van de sponsorgelden. Cultuurwethouder R. Grondel stelt voor onderdelen van het renovatie- en bouwplan in juni volgend jaar, voordat de werkzaamheden beginnen, opnieuw ter discussie te stellen “mochten we met een aanzienlijk gat blijven zitten”.

Het ontwerp voor de renovatie en de bouw van de entree is van de hand van de Rotterdamse architect Erick van Egeraat. De entree zal verdiept worden aangelegd. In Haarlem wordt het ontwerp reeds aangeduid als �bonbondoos�.

Reageer op dit artikel