nieuws

Gww ziet orderboek weer krimpen

bouwbreed

amsterdam – De orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw is in september weer gedaald, met 0,2 maand tot 4,2 maanden. De afgelopen maanden bleef de orderportefeuille in de gww-sector juist op een stabiel niveau.

Dat blijkt uit de maandelijkse conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) onder vierhonderd hoofdaannemers.

De daling in de gww wordt veroorzaakt door een flinke afname van de orderportefeuille in de wegenbouw. Die is met 0,5 maand gedaald tot 3,8 maanden. In de grond- en waterbouw is het orderboek ten opzichte van augustus onveranderd gebleven op 4,5 maanden. Vergeleken met een jaar geleden is de orderportefeuille in de gww met 1,8 maanden gedaald.

In de burgelijke- en utiliteitsbouw bleef het niveau van de orderportefeuille gelijk aan dat van een maand geleden. In de sector utiliteit was sprake van een daling van 0,2 maand, in de woningbouw een stijging van dezelfde omvang.

Voor de bouwnijverheid als geheel geldt dat de orderportefeuille al sinds maart van dit jaar gelijk is gebleven op een niveau van 6,6 maanden. Bouwbedrijven blijven volgens het EIB onverminderd negatief over de bouwconjunctuur. Een meerderheid van de aannemers vindt dat er te weinig werk in uitvoering wordt genomen. Het uitblijven van orders geldt als voornaamste stagnatieoorzaak. In de wegenbouw is dat zelfs de enige oorzaak.

Dat het vooral de wegenbouwers zijn die het moeilijk hebben, blijkt ook uit hun mening over de ontwikkelingen van prijzen en personeelsbezetting. Geen van de ondervraagde wegenbouwers verwacht op korte termijn een betere prijsvorming of denkt nieuw personeel aan te nemen. Ruim de helft van alle gww-bedrijven verwacht zelfs medewerkers te moeten ontslaan.

De aannemers in de b&u-sector zijn wat dat betreft iets minder pessimistisch. Er zijn meer ondernemingen die een prijsstijging verwachten dan een daling van de prijzen. Ruim driekwart van de woning- en kantorenbouwers gaat ervan uit dat ze geen personeel op straat hoeft te zetten. Zeven procent denkt zelfs nieuwe medewerkers nodig te hebben.

Reageer op dit artikel