nieuws

Grote projecten slurpen half miljard extra op

bouwbreed

den haag – De begrotingen voor de HSL en Betuwelijn zijn in 2004 een half miljard euro hoger dan het jaar ervoor. Dat bedrag is inclusief de eerste 174 miljoen euro uit de risicoreservering. De megaprojecten blijven echter buiten schot bij de bezuinigingen, waardoor de budgetten voor snelwegen, spoorwegen en vaarwegen in de knel komen.

Dat blijkt uit de extra toelichting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat op de begroting van volgend jaar. De stukken zijn naar de Tweede Kamer gestuurd ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling volgende week.

Het is een politieke keus om koste wat kost de bouw van de HSL en Betuwelijn ruim baan te geven. Het ministerie hoogt de budgetten komend jaar met respectievelijk 282 en 215 miljoen euro op. Het gaat om weinigzeggende posten als loon- en prijscompensatie, bijdrage ProRail en een terugontvangen lening.

Ook de eerste overheveling van de risicoreservering naar de reguliere begroting vindt plaats. Deze post verdient het om in de toekomst scherp in de gaten te worden gehouden. Het is namelijk allerminst zeker dat het gereserveerde bedrag van 1 miljard afdoende is om alle risico�s op te vangen. Bovendien bestaat de neiging om ook allerlei andere posten, zoals de sprinklers van de Betuwelijn, uit de reservering te betalen.

Minister Peijs (verkeer) heeft ervoor gekozen prioriteit te geven aan het afbouwen van de megaprojecten. In totaal drukken de twee projecten voor ruim 11 miljard op de begroting en volgend jaar slorpen ze 23 procent van het Infrastructuurfonds op.

Voor nieuwbouw blijft nauwelijks geld over, want de minister geeft ook voorrang aan het onderhoud van infrastructuur. Voor zowel wegen, spoorwegen als vaarwegen is 2,9 miljard extra op de begroting vrijgemaakt om de onderhoudsachterstanden weg te werken. Echter voor volgend jaar geldt bouwbreed een investeringsstop, want het extra geld komt pas vanaf 2005 vrij.

De achterstanden zijn echter zo opgelopen dat voorlopig helemaal geen sprake is van het wegwerken daarvan. Het extra geld is voor de rijkswegen en vaarwegen niet afdoende om het bestaande niveau te handhaven.

Het asfalt op veel wegen verkeert in belabberde staat en het duurt volgens Rijkswaterstaat nog tot 2020 voordat de achterstanden zijn weggewerkt. Ondanks de extra 600 miljoen euro is pas vanaf 2015 sprake van het inhalen van de achterstanden.

Peijs noemt de staat van de vaarwegen het meest zorgwekkend. De budgetten zijn daar decennia lang laag gehouden. De inhaalslag van 700 miljoen euro toont aan dat de natte infrastructuur eindelijk serieus wordt genomen. Echter het extra geld is pas vanaf 2006 effectief besteedbaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vier organisaties onder aanvoering van het Centraal Overleg Vaarwegen pleiten voor een minipakket van 35 miljoen euro voor 2004 om belangrijkste bestaande stremmingen op te kunnen heffen.

Verbeterslag

Voor het spoor geldt dat met 853 miljoen euro het achterstallig onderhoud wordt weggewerkt en met nog eens 734 miljoen euro maakt het ministerie een eerste verbeterslag. Echter voor het derde pakket, waarbij allerlei benuttingsmaatregelen het spoor effectiever maken, is tot 2010 zeker geen geld.

Reageer op dit artikel