nieuws

Grafpiramide ontlast begraafplaatsen

bouwbreed Premium

BOXTEL ­ De Brabantse begraafplaatsadviseur Genius Loci heeft een manier gevonden om Nederlandse kerkhoven, die vaak met ruimtegebrek kampen, te ontlasten. Naar voorbeeld van de graftempels van de Maya�s ontwierp het bureau een piramide waarin in galerijen graven driehoog worden opgestapeld. Diverse gemeenten hebben al serieuze belangstelling getoond voor het concept. Het ontwerp is genoemd […]

BOXTEL ­ De Brabantse begraafplaatsadviseur Genius Loci heeft een manier gevonden om Nederlandse kerkhoven, die vaak met ruimtegebrek kampen, te ontlasten. Naar voorbeeld van de graftempels van de Maya�s ontwierp het bureau een piramide waarin in galerijen graven driehoog worden opgestapeld. Diverse gemeenten hebben al serieuze belangstelling getoond voor het concept.

Het ontwerp is genoemd naar de Mexicaanse Mayastad Palenque waarin de doden in een soortgelijke graftempel werden begraven.

Begraafplaatsen kunnen, afhankelijk van de ruimte die ze nodig hebben, verscheidene lagen galerijen trapsgewijs op elkaar stapelen. In de muren van de gangen, die drieënhalve meter hoog zijn, kunnen grafkisten en urnen op elkaar worden gestapeld.

De investeringskosten voor de graftempels zijn afhankelijk van de omvang van het bouwwerk. Zo kost een piramide van vier lagen, met 1500 graf­ en driehonderd urnenkelders ongeveer 4 miljoen euro. Een dergelijke constructie neemt 2500 vierkante meter grond in beslag.

Volgens C. Smulders van Genius Loci levert dit concept zowel financieel als wat betreft de ruimte veel voordeel op voor beheerders van kerkhoven. “In Nederland sterven momenteel jaarlijks 140.000 mensen”, aldus Smulders.

“Dat betekent dat er jaarlijks 425.000 tot 705.000 vierkante meter grond nodig is voor het begraven van deze personen. Door de toenemende vergrijzing neemt het aantal sterfgevallen rond 2040 naar verwachting toe tot 240.000 per jaar. Er dus dus steeds meer ruimte nodig om mensen te begraven terwijl die ruimte in Nederland heel schaars is. Het is noodzaak om op een andere manier met deze ruimte om te gaan.”

Bijkomend voordeel is volgens Smulders dat de grafpiramides ook uit esthetisch oogpunt beter overkomen. “Op sommige kerkhoven liggen de grafzerken nu al zo dicht op elkaar dat je er nauwelijks een voet tussen kunt krijgen. In plaats van die emotieloze eenvormigheid biedt Palenque een begraafplaats met veel meer allure, zodat mensen in staat worden gesteld hun doden in stijl te begraven en te herdenken.” (anp)

Reageer op dit artikel