nieuws

Gemeente Dongen op de bres voor starter

bouwbreed Premium

dongen – Projectontwikkelaars dwingen tot het bouwen van goedkopere woningen is juridisch gezien onmogelijk. De Noord-Brabantse gemeente Dongen denkt toch een manier te hebben gevonden om dat proces te sturen.

Voor starters in de gemeente Dongen is het steeds moeilijker een betaalbaar huis te vinden. De woningen zijn wat aan de dure kant omdat de gemeente alleen mag bouwen binnen de zogeheten rode contouren, ofwel binnen de bestaande gemeentegrenzen.

Realisatie van deze bouwlocaties duurt langer en is kostbaar als gevolg van langdurige procedures en saneringsvraagstukken. “Omdat het ontwikkelen van inbreidingslocaties vaak duur is, bouwen projectontwikkelaars al snel voor de bredere beurs”, zegt wethouder J. Velthoven van de gemeente Dongen.

Dongen streeft naar een evenwichtige samenstelling van de 26.000 inwoners. De wethouder vindt dat er een goede mix moet zijn van leeftijden en daarom is het volgens hem belangrijk dat starters op de woningmarkt ook een kans in Dongen krijgen.

Het gemeentelijk woningbouwprogramma voor de komende vijftien jaar voorziet in de bouw van 1200 woningen. Om iedereen een kans te geven wil de gemeente naar een verdeling van 25 procent huur/75 procent koop. Tegelijkertijd streeft Dongen naar een grote differentiatie om zowel ouderen als jongeren, mensen met een brede en smalle beurs tegemoet te komen.

Grondposities

Aan goede bedoelingen ontbreekt het de gemeente niet, maar er is één probleem. De gemeente Dongen heeft weinig grondposities. Om de bouw van goedkopere koop- en huurwoningen toch nog enigszins te sturen koos het gemeentebestuur een andere plan. Velthoven: “Wij bieden projectontwikkelaars de mogelijkheid om op vrijwillige basis een bijdrage te leveren aan het fonds Sociale Woningbouw.

Simpel gezegd komt het hierop neer dat bij de ontwikkeling van een wooneenheid van 150.000 tot 225.000 euro de gemeente een bijdrage vraagt van 5000 euro. Bij wooneenheden vanaf 225.000 euro wordt dat bedrag verhoogd naar 7500 euro. Is de prijs van een wooneenheid minder dan 150.000 euro dan verlangt de gemeente geen storting in het fonds Sociale Woningbouw.

De ontwikkelaars hoeven ook geen bijdrage te leveren als zij in Dongen onrendabele huurhuizen of lastig te ontwikkelen gebieden als opdracht aannemen. “De gevraagde bedragen zijn niet hoog. Maar met dit geld kunnen we wel onrendabele top weghalen.” Zelf heeft de gemeente dit jaar de pot met circa 600.000 euro gespekt. Maar aan deze werkwijze zitten nog de nodige haken en ogen.

Want wat gebeurt er als starters willen doorgroeien? Steken zij dan de waardevermeerdering van de woning in hun zak bij de verkoop van de woning? Velthoven zegt dat dit niet de bedoeling is maar erkent dat de gemeente hier nog geen oplossing voor heeft gevonden.

Een ander minpunt is de vrijwillige basis. Het is mogelijk dat een projectontwikkelaar aan het einde van de rit zich niet bereid toont mee te betalen.

“Als dit gebeurt en de ontwikkelaar zit de volgende keer weer aan de onderhandelingstafel, doen we op een andere manier zaken”, stelt de wethouder. De gemeente heeft daarbij een stok achter de deur. In het gebied Beljaart, ook in Dongen, moeten de komende jaren zevenhonderd woningen worden gebouwd. Wie nu geld stort of kiest voor onrendabele huurhuizen maakt een grotere kans om ook in aanmerking te komen voor de ontwikkeling van woningen bij het project Beljaart.

Velthoven verwacht echter niet dat het zover gaat komen. “Natuurlijk is het zo dat de ontwikkelaar die 5000 euro stort die doorberekent in de duurdere projecten. Dus in feite betaalt de koper van de duurdere woning mee aan de woning van een starter.”

Op dit moment voert de gemeente Dongen gesprekken met circa tien ontwikkelaars. Er zijn nog geen definitieve toezeggingen gedaan, maar Velthoven is optimistisch. Hij verwacht dat nog dit jaar de eerste bijdragen zijn gestort. “De reacties zijn vrij positief. De ontwikkelaars lijken de situatie in Dongen te begrijpen.”

Reageer op dit artikel