nieuws

Geen parlementaire enquête Betuwelijn

bouwbreed Premium

den haag ­ De Tweede Kamer kiest voorlopig zeker niet voor een parlementaire enquête naar de budgetoverschrijding bij de Betuweroute. Er komt wel een parlementair onderzoek naar de grote projecten, maar vooral om daaruit lering te trekken voor nieuwe projecten als de Hanzelijn, de Zuidas en de spoortunnel in Delft.

Het onderzoek zal vrijwel zeker ook gaan over inperking van de macht van individuele gemeenten. Door dwars te liggen bij het afgeven van vergunningen kunnen zij projecten enorm vertragen. De sprinklers in de tunnels van de Betuwelijn zijn daar een recent voorbeeld van. Gemeenten kunnen tijdens de bouw de voortgang frustreren, maar met het afgeven van de benodigde vergunningen hebben ze nog een machtsmiddel achter de hand om het Rijk onder druk te zetten. Sommige gemeenten nemen de kans waar om een extra brandweerauto of geluidsscherm binnen te slepen.

De stemmen om een parlementaire enquête te houden naar de Betuwelijn zijn weggeëbd. “Het project is nog in uitvoering en het heeft geen enkele zin om partijen die moeten samenwerken, in verschillende hoeken te drukken. Bovendien weten we precies waar de overschrijdingen vandaan komen”, aldus CDA­lid S. Haersma Buma.

Het vooronderzoek door diverse kamerleden is afgerond en het voorstel ligt inmiddels bij het presidium van het parlement. Naar verwachting zal voorzitter Weisglas binnenkort een nieuwe parlementaire commissie installeren die de problemen rond grote projecten gaat bestuderen.

Het gaat daarbij om lessen te leren van de twee megaprojecten die momenteel in uitvoering zijn, maar ook om een nadere analyse van de consequenties als het parlement besluit bepaalde projecten te schrappen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de HSL­Oost, maar ook de zijtakken van de Betuwelijn.

Directe aanleiding voor het onderzoek is de risicoreservering van 985 miljoen euro voor de budgetoverschrijdingen bij de HSL en Betuwelijn. Het parlement is onaangenaam verrast door de extra kosten, vooral omdat daardoor allerlei kleinere projecten niet kunnen doorgaan.

Het parlement wil niet opnieuw in de val trappen dat allerlei infrastructurele werken noodgedwongen niet doorgaan, doordat de kosten van twee projecten de pan uit rijzen. Het onderzoek moet resulteren in een �beslismoment� met een

budget waaraan niet meer kan worden getornd. Ook wordt bekeken in hoeverre van tevoren inzicht is te verkrijgen in risico�s.

De bedoeling is dat de uitkomsten houvast geven bij het nemen van beslissingen over gecompliceerde werken als bijvoorbeeld de Hanzelijn, de spoortunnel in Delft en de Zuidas in Amsterdam.

Reageer op dit artikel