nieuws

Gebiedsvisie Noord­Holland doorstaat eerste conferentie

bouwbreed Premium

den helder ­ Dertig gemeenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben positief/kritisch gereageerd op de gebiedsvisie 2030 voor de noordelijke helft van Noord­Holland.

Het stedelijk netwerk Noordwest 8 wil een betere balans tussen wonen, werken en recreëren in het noorden van Noord­Holland. Dit vereist 65.000 nieuwe woningen, evenzoveel arbeidsplaatsen en aanpassing van de hoofdinfrastructuur.

Een kleine vierhonderd bestuurders uit dertig gemeenten en andere betrokken partijen waren positief over de plannen voor een samenwerking. Zij stuurden aan op een meer vrijblijvende samenwerking om zo gezamenlijk een krachtige lobby te kunnen voeren richting provincie, Rijk en Europese Unie. Alleen zo kunnen volgens de partijen de voorgenomen veertien grote projecten snel tot uitvoering komen.

De regio zelf probeert 10 procent van de benodigde investeringen bij elkaar te brengen in een ontwikkelingsfonds NW8, ongeveer 10 miljoen euro.

Kritische kanttekeningen plaatsten de landbouwvertegenwoordigers. Ze wezen op het spanningsveld tussen de landbouw en de aanleg van de Noordboog, een ecologische verbindingszone tussen Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer.

Vertegenwoordigers van de gemeente Anna Paulowna keken kritisch naar de stelling dat de kleine kernen alleen voor de eigen behoefte woningen mogen bouwen en dat er geen ruimte voor eigen lokale bedrijvigheid meer mogelijk is. Verder is er volgens bestuurders te weinig aandacht in de plannen voor toeristische en recreatieve voorzieningen.

Reageer op dit artikel